Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.30754/vbh.62.1.744

Metodologija prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska

Ivana Hebrang Grgić
Ana Barbarić


Full text: croatian pdf 282 Kb

page 29-48

downloads: 849

cite


AbstractCilj. Cilj je prikazati rad na testiranju metodologije prikupljanja podataka i izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska na primjeru bibliografije serijskih publikacija Hrvata u Australiji.

Pristup/metodologija/dizajn. Na temelju SWOT-analize izrađen je plan rada na prikupljanju podataka i testiranju odgovarajuće metodologije izrade bibliografije. Osmišljena je metodologija za koju se pretpostavilo da će iskoristiti pozitivne strateške čimbenike, a umanjiti ili potpuno ukloniti negativne. Za prikupljanje podataka korištena je metoda analize sadržaja primarnih i sekundarnih izvora te metoda uključivanja zajednice Metodologija izrade retrospektivne bibliografije iseljeničkog tiska osim samih istraživačkih metoda uključuje i metode izrade bibliografskih zapisa te promociju projekta. Za izradu bibliografskih zapisa odabran je softver koji zadovoljava potrebe i kriterije projekta. U svrhu promocije projekta izrađene su mrežne stranice i ostvareni kontakti sa zajednicom Hrvata u Australiji.

Rezultati. Rezultati su rada nove spoznaje o naslovima serijskih publikacija te sveobuhvatna bibliografija. Na temelju rezultata moguće je planirati prikupljanje podataka i izradu bibliografija za druge vrste građe i druga geografska područja.

Ograničenja. Zbog veličine zajednice moguće je da nisu uključeni svi subjekti koji bi bili relevantan izvor informacija o građi za bibliografiju.

Originalnost/vrijednost. Do sada nije testirana metodologija uključivanja zajednice za prikupljanje podataka i izradu sveobuhvatne bibliografije iseljeničkog tiska.

Keywords

Australija; bibliografija; Hrvati; iseljenički tisak; serijske publikacije

Hrčak ID:

226729

URI

https://hrcak.srce.hr/226729

Publication date:

30.7.2019.

Visits: 1.746 *