Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.2

Učinak količine i tipa dušičnoga gnojiva na agronomska svojstva duhana tipa virdžinija

Ankica Budimir ; British American Tobacco, Zagrebačka 52, 34340 Kutjevo, Croatia
Brankica Svitlica ; Polytechnic in Požega, Požega, Croatia
Darko Kiš ; J. J. Strossmayer University of Osijek, Facilty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Osijek, Croatia
Ana Lovrić ; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia
Hrvoje Šarčević ; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 229 Kb

page 11-17

downloads: 458

cite


Abstract

Cilj ovoga rada bio je utvrditi učinak gnojidbe dušikom (N) od 30 odnosno od 45 kg/ha, kao i trima komercijalnim dušičnim gnojivima, CaNO3 (15% N), KAN (27% N) i YaraMilaTM Cropcare (8:11:23), na agronomska svojstva: prinos, cijenu i vrijednost suhoga lista, kao i na šest morfoloških svojstava duhana tipa virdžinija. U poljski pokus, proveden u četiri okoline, bila su uključena tri hrvatska kultivara duhana. Gnojidba dušikom imala je signifikantan učinak samo na komponente prinosa: duljinu, širinu i površinu 9. lista, čije su vrijednosti kod gnojidbe s 45 kg N/ha bile za 2,2; 3,5 odnosno 5,8% veće u odnosu na gnojidbu s 30 kg N/ha. Tip korištenoga dušičnog gnojiva nije imao signifikantan učinak niti na jedno ispitivano svojstvo. Uzorak korelacija između morfoloških i gospodarskih svojstava bio je pod utjecajem okoline, kao i razine gnojidbe. Iako nije utvrđen učinak gnojidbe na gospodarska svojstva, signifikantno povećanje komponenata prinosa kod gnojidbe s 45 kg N/ha, u usporedbi s 30 kg N/ha, upućuje na višu razinu gnojidbe kao jamstvo osiguranja visokih i stabilnih prinosa te kvalitete osušenoga lista.

Keywords

duhan tipa virdžinija, dušik, gnojidba, prinos, kvaliteta

Hrčak ID:

229474

URI

https://hrcak.srce.hr/229474

Article data in other languages: english

Visits: 1.240 *