Skip to the main content

Professional paper

Komparativni prikaz sustava lokalne samouprave u nekim europskim državama

Teodor Antić ; Ministry of Justice of Republic of Croatia, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 412 Kb

page 44-86

downloads: 3.101

cite


Abstract

Lokalna samouprava u svakoj državi predstavlja dio njezina političkog sustava koji u svojoj kompleksnosti, između ostalog, obuhvaća različite aspekte položaja, ustrojstva i funkcioniranja svih tijela koji u njoj imaju javne ovlasti. Kod proučavanja sustava lokalne samouprave potrebno je krenuti od ustrojstva cijelog sustava države, a potom prijeći na proučavanje ustrojstva pojedinih jedinica lokalne samouprave kao njegovih sastavnih dijelova. Prvi dio proučavanja odnosi se na makroorganizaciju sustava, a drugi na njegovu mikro-organizaciju: najprije je potrebno utvrditi što čini sustav, tj. koji sve tipovi jedinica lokalne samouprave postoje i kakve su njihove karakteristike u pogledu veličine, snage i realnih mogućnosti za funkcioniranje, da bi se potom moglo pristupiti proučavanju njihova pojedinačnog ustroja. U proučavanju makroorganizacije važno je uočiti je li sustav lokalne samouprave ustrojen kao jednostupanjski ili višestupanjski, kao monotipski ili politipski te kakve su veličine pojedine jedinice. Istraživanje mikroorganizacije daje sliku o postojanju i sastavu pojedinih tijela jedinice, načinu njihova rada i međusobnim odnosima, djelokrugu, financijskom položaju, stupnju samostalnosti, oblicima nadzora i dr. Ovaj rad daje osnovni prikaz makroorganizacije (strukture i teritorijalne osnove) i mikro-organizacije (unutarnjeg ustroja i djelokruga) te sustava državnog nadzora lokalne samouprave u sedam europskih država. Iza kratkog prikaza pojedinačnih sustava dan je usporedni pregled sustava u nekoliko tablica.

Keywords

lokalne jedinice, terirorijalna organizacija, lokalna samouprava, Europa, komparativni prikaz

Hrčak ID:

23603

URI

https://hrcak.srce.hr/23603

Article data in other languages: english

Visits: 4.083 *