Skip to the main content

Professional paper

https://doi.org/10.21860/medflum2020_237304

Kliničke i biokemijske značajke pretilosti u pacijenata sa shizofrenijom

Sergej Nadalin orcid id orcid.org/0000-0002-1601-9094 ; Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
Jelena Rebić ; Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska
Klementina Ružić ; Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka, Hrvatska
Kristina Ilinović ; Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
Vesna Šendula Jengić ; Psihijatrijska bolnica Rab, Hrvatska
Vjekoslav Peitl ; Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice i Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatska
Dalibor Karlović ; Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice i Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatska
Alena Buretić-Tomljanović ; Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska


Full text: croatian pdf 2.237 Kb

page 166-177

downloads: 495

cite


Abstract

Cilj: Istražili smo povezanost pojave pretilosti s kliničkim značajkama shizofrenije, poput dobi, trajanja bolesti, dobi nastupa bolesti, ovisnosti o pušenju i težine simptoma ocjenske ljestvice PANSS-a (engl. Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS). Također smo testirali doprinos pretilosti biokemijskim parametrima: koncentracijama ukupnog kolesterola, LDL kolesterola (engl. low density lipoprotein cholesterol), HDL kolesterola (engl. high density lipoprotein cholesterol), triglicerida i glukoze u plazmi. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovala 142 kronična pacijenta sa shizofrenijom. Pretilim pacijentima smatrani su oni s vrijednostima indeksa tjelesne mase (ITM) > 30, dok su pacijenti s normalnom tjelesnom masom (ITM: 20 – 25) i pacijenti s prekomjernom tjelesnom masom (ITM: 25 – 30) klasificirani u nepretile. Rezultati: Nije uočena statistički značajna povezanost pretilosti s kliničkim značajkama (P > 0,05). Koncentracije ukupnog kolesterola i LDL kolesterola bile su značajno više u pretilih pacijentica u odnosu na nepretile pacijentice, dok su značajno više vrijednosti triglicerida uočene kod pretilih u odnosu na nepretile ispitanike oba spola (P < 0,05). Ipak, samo se trajanje bolesti pokazalo značajnim prediktorom vrijednosti triglicerida u pacijentica, dok je učinak pretilosti ostao izvan statističke značajnosti (P > 0.05). Pojava pretilosti opisuje približno 8,3 % varijabilnosti koncentracija triglicerida u muškaraca te 9,6 % i 13,8 % varijabilnosti koncentracija ukupnog kolesterola i LDL kolesterola u žena. Zaključak: Pretilost pridonosi isključivo biokemijskim parametrima u pacijenata sa shizofrenijom. U muškaraca determinira vrijednosti triglicerida, a u žena koncentracije ukupnog kolesterola i LDL kolesterola te opisuje približno 8,3 – 13,8 % varijabilnosti njihove koncentracije.

Keywords

indeks tjelesne mase; pretilost; shizofrenija

Hrčak ID:

237304

URI

https://hrcak.srce.hr/237304

Publication date:

1.6.2020.

Article data in other languages: english

Visits: 1.536 *