Skip to the main content

Preliminary communication

https://doi.org/10.17234/SocEkol.29.1.1

Prema mogućnostima implementacije obrazovanja za održivi razvoj na sveučilištu

Ivanka Buzov ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za sociologiju, Poljička cesta 35, 21 000 Split
Elena Cvitković
Nena Rončević


Full text: croatian pdf 251 Kb

page 3-25

downloads: 398

cite


Abstract

U teorijskom se dijelu rada ukratko objašnjava koncept održivog razvoja, važnost obrazovanja za održivi razvoj kojim se može oživotvoriti održiva budućnost, odgovornost za sustavno promicanje i provedbu obrazovanja za održivi razvoj te potreba za implementacijom tema održivosti u studijske programe. U empirijskom dijelu rada izlažu se rezultati istraživanja provedenog 2016. na Sveučilištu u Rijeci (N=1347), koji su zatim uspoređeni sa istraživanja provedenim 2010. (N=1001). Polazeći od ispitivanja stavova studenata prema nekim dimenzijama obrazovanja za održivi razvoj, nadalje se analizira njihova zainteresiranost za različite teme održivog razvoja te za studijske programe fokusirane na ovaj koncept, zatim percepcija mogućnosti i načina implementacije problematike održivog razvoja u studijske programe, a u konačnici i percepcija odgovornosti za sustavno promicanje i provedbu obrazovanja za održivi razvoj. Usporedbom istraživanja iz 2010. i 2016. zaključuje se kako se navode slični kolegiji i teme kroz koje je obuhvaćen održivi razvoj te studenti iz uzorka 2016. pokazuju manju zainteresiranost za sve ponuđene razine studija iz područja održivog razvoja. Nadalje, dio studenata ističe da ne raspolaže dovoljnim znanjem o održivom razvoju, a dio smatra da je teme održivosti potrebno implementirati u ranijim razinama obrazovanja. U odnosu na iskazani interes za teme o održivosti najviše ističu potrebu za uključivanje u studijski program onih koje se odnose na ljudska prava, sigurnost hrane, siromaštvo i razvoj, ravnopravnost spolova te kvalitetu vode i zraka. Studenti pokazuju nerazumijevanje autonomnosti sveučilišta u kreiranju studijskih programa te odgovornost za promicanje i provedbu obrazovanja za održivi razvoj pripisuju Ministarstvu, Vladi i medijima.

Keywords

odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, odgovornost, područja održivosti, stavovi studenata

Hrčak ID:

238001

URI

https://hrcak.srce.hr/238001

Article data in other languages: german english

Visits: 972 *