Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5513/JCEA01/21.2.2667

Procjena tjelesne mase ovaca travničke pramenke na osnovu njihovih tjelesnih mjera na području Bilogore, Hrvatska

Josip NOVOSELEC ; University J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Department for Animal production and Biotechnology, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Croatia
Ivica GREGURINČIĆ ; University J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Department for Animal production and Biotechnology, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Croatia
Željka KLIR orcid id orcid.org/0000-0003-4078-6864 ; University J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Department for Animal production and Biotechnology, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Croatia
Boro MIOČ ; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science and Technology, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia
Ivan ŠIRIĆ ; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science and Technology, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia
Valentino DRŽAIĆ ; University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science and Technology, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Croatia
Zvonko ANTUNOVIĆ ; University J.J. Strossmayer in Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek, Department for Animal production and Biotechnology, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Croatia


Full text: croatian pdf 614 Kb

page 207-214

downloads: 207

cite


Abstract

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrđivanje veze između tjelesne mase i tjelesnih mjera ovaca travničke pramenke te jednadžba predviđanja u procjeni njihove tjelesne bez upotrebe stočne vage. Istraživanje je provedeno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „Aščić“ iz Velike Peratovice na području Bilogore. Tjelesne mjere iz kojih su izračunati indeksi tjelesne razvijenosti uzete su od 39 ovaca. Ovce u predmetnom istraživanju imale su, skromnije tjelesne mjere i tjelesnu masu u odnosu na poželjne mjere navedene u Programu uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj, što je najvjerojatnije posljedica načina držanja, hranidbe i proizvodnog statusa. Analizom korelacije između pojedinih tjelesnih mjera i mase ovaca utvrđena je najjača i značajno (P<0,05) pozitivna korelacija za širinu prsa (0,81). Regresijskom analizom utvrđene su jednadžbe za procjenu tjelesne mase ovaca kao zavisne varijable te utvrđeni koeficijenti determinacije. Najveći koeficijent
determinacije je utvrđen za varijable širine prsa. Najveća vrijednost koeficijenta determinacije 0,86 je utvrđena kada su sve varijable (tjelesne mjere) bile uključene u jednadžbu. Najbolja jednadžba za predviđanje tjelesne mase je s uključenjem širine prsa, Y = -7,303 + 2,955 x Š.P. Širina prsa je najbolji pokazatelj u procjeni tjelesne mase ovaca travničke pramenke te samostalno sudjeluje s 65% varijacija tjelesne mase ovaca travničke pramenke.

Keywords

Travnička pramenka; tjelesne mjere; indeksi tjelesne razvijenosti; korelacija; regresija; procjena

Hrčak ID:

239311

URI

https://hrcak.srce.hr/239311

Publication date:

18.6.2020.

Article data in other languages: english

Visits: 842 *