Skip to the main content

Professional paper

https://doi.org/10.21860/medflum2020_245232

Učestalost i raspodjela kalcificiranosti ilijačnih arterija u pacijenata u kojih je učinjena transplantacija bubrega

Iva Žuža ; Klinički zavod za radiologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Doris Dodig ; Klinički zavod za radiologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Dorian Tokmadžić ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
David Zgrablić ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Edina Ferizović ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Ivan Vukelić ; Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Damir Miletić ; Klinički zavod za radiologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Lidija Orlić ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Dean Markić orcid id orcid.org/0000-0001-5696-0850 ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska


Full text: croatian pdf 2.494 Kb

page 562-569

downloads: 1.102

cite


Abstract

Cilj: Prikazati učestalost i raspodjelu kalcificiranosti ilijačnih arterija u pacijenata u kojih je učinjena transplantacija bubrega u našem transplantacijskom centru. Ispitanici i metode: Retrospektivnim istraživanjem bili su obuhvaćeni pacijenti u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u kojih je između 1. siječnja 2015. godine i 31. prosinca 2018. godine učinjena transplantacija bubrega. Procjena kalcificiranosti ilijačnih arterija učinjena je uz pomoć kompjutorizirane tomografije (CT). Rezultati: U promatranom razdoblju u našem transplantacijskom centru učinjeno je 115 transplantacija bubrega, a 92 (80 %) pacijenata imalo je prijeoperacijski CT. Prosječna dob pacijenata bila je 60,3 godina, a 26 % pacijenata je imalo šećernu bolest kao osnovnu bolest. Arterijske kalcifikacije pronađene su u 72 (78 %) pacijenata. Kalcifikacije su najčešće pronađene na desnoj zajedničkoj ilijačnoj arteriji (63 pacijenata – 68,5 %), a najrjeđe na lijevoj vanjskoj ilijačnoj arteriji (23 pacijenta – 25 %). Zaključak: Većina naših pacijenata ima prisutne kalcifikacije na ilijačnim arterijama. Prijeoperacijsko utvrđivanje njihove raspodjele i proširenosti ima važnu ulogu prilikom planiranja transplantacije bubrega.

Keywords

kalcifikacije; transplantacija bubrega; vaskularne komplikacije

Hrčak ID:

245232

URI

https://hrcak.srce.hr/245232

Publication date:

1.12.2020.

Article data in other languages: english

Visits: 1.952 *