Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.3935/rsp.v28i1.1726

Horizontalne razlike u visokom obrazovanju u Hrvatskoj: učinci različitih oblika kapitala na odabir fakulteta različitog društvenog statusa

Saša Puzić orcid id orcid.org/0000-0001-7231-7312 ; Institute for Social Research in Zagreb, Zagreb, Croatia
Margareta Gregurović orcid id orcid.org/0000-0002-7659-0794 ; Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb, Croatia
Iva Odak orcid id orcid.org/0000-0002-4249-4964 ; Institute for Social Research in Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 984 Kb

page 5-22

downloads: 172

cite

Full text: english pdf 984 Kb

page 23-23

downloads: 110

cite


Abstract

Cilj rada je ispitati horizontalne nejednakosti u visokom obrazovanju u hrvatskom kontekstu. Polazeći od teorije kulturne i socijalne reprodukcije (Bourdieu, 2011.) postavlja se hipoteza da su, nezavisno od uspjeha u srednjoj školi, razlike u vjerojatnosti odabira fakulteta različitog društvenog statusa u određenim područjima studija povezane s kulturnim i ekonomskim kapitalom studenata. Provedene analize temelje se na podacima prikupljenim tijekom akademske godine 2016./17. na uzorku od 1 533 studenta druge i treće godine na 13 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kako bi se provjerila polazna hipoteza, u prvom je koraku utvrđena hijerarhija fakulteta okupljenih u područja studija prema stupnju obrazovanja roditelja studenata. Primjenom multinomijalne logističke regresijske analize ispitani su učinci kulturnog i ekonomskog kapitala studenata na vjerojatnost odabira fakulteta različitog društvenog statusa. Dobiveni rezultati pokazuju da je vjerojatnost odabira analiziranih skupina fakulteta povezana s ekonomskim i različitim oblicima kulturnog kapitala studenata i to nezavisno od uspjeha u srednjoj školi. Izuzetak čine dva fakulteta STEM područja čiji odabir nije povezan ni s ekonomskim ni s kulturnim kapitalom studenata, već prvenstveno ovisi o srednjoškolskom uspjehu. Iako je učinak pojedinih oblika ekonomskog i kulturnog kapitala dijelom parcijalan i nekonzistentan te se ne može poopćiti za sve ispitivane skupine fakulteta, dobiveni nalazi upućuju da se odabiri u visokom obrazovanju ne mogu odvojiti od socioekonomskog i sociokulturnog okruženja studenata.

Keywords

horizontalne nejednakosti, visoko obrazovanje, kulturni kapital, ekonomski kapital, odabiri u visokom obrazovanju

Hrčak ID:

256425

URI

https://hrcak.srce.hr/256425

Article data in other languages: english

Visits: 787 *