Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.2

Utjecaj frakcija zrna kukuruza i tehničkih čimbenika podešavanja na kvalitetu rada sijaćice PSK4

Anamarija Banaj ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Croatia
Đuro Banaj ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Croatia
Davor Petrović ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Croatia
Bojan Stipešević ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Croatia
Vjekoslav Tadić orcid id orcid.org/0000-0002-2307-9255 ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Croatia


Full text: croatian pdf 389 Kb

page 11-21

downloads: 303

cite


Abstract

U radu su prikazani rezultati kvalitete sjetve pri simulaciji na ispitnome stolu. Utvrđivanje kvalitete rada sijaćice prikazano je s pomoću koeficijenata kvalitete sjetve (ISO standard 7256/1 i 7256/2), odnosno MISS, MULT i QFI indeksa. Ispitan je utjecaj četiriju različitih frakcija sjemena kukuruza dvaju hibrida na kvalitetu sjetve. Simulacija sjetve obavljena je s različitim tehničkim čimbenicima podešavanja sijaćice na ispitnome stolu (dva podtlaka, tri radne brzine sijaćice i četiri položaja skidača viška sjemena). Provedenom simulacijom sjetve utvrđena je statistički značajna razlika utjecaja različitih oblika/frakcija zrna, položaja skidača sjemena, podtlaka i radne brzine sijaćice na razmak zrna unutar reda prilikom sjetve oba istraživana hibrida. Podtlačna sijaćica PSK4 ostvarila je na ispitnome stolu pri radnoj brzini od 4 km ha-1 i položaju skidača sjemena na oznaci 10 visoke koeficijente kvalitete sjetve te se temeljem ostvarenoga QFI indeksa >98,6% može svrstati u grupu vrlo dobrih sijaćica. Nadalje, pri upotrebi hibrida H1 ostvaren je prosječni razmaka zrna u sjetvi unutar reda od 19,60 cm, koji osigurava sjetvu od 72.448 biljaka ha-1, dok je sjetvom hibrida H2 ostvaren prosječni razmak sjetve od 19,51 cm (72.831 biljaka ha-1). LSD0,05 testom utvrđena je statistički značajna razlika razmaka zrna unutar reda između navedenih hibrida.

Keywords

kukuruz, sjetva, podtlačna sijaćica, frakcije sjemena, razmak zrna unutar reda

Hrčak ID:

258149

URI

https://hrcak.srce.hr/258149

Visits: 692 *