Skip to the main content

Preliminary communication

https://doi.org/10.29162/ANAFORA.v8i1.2

O nekakvim nedozrelim djevojkama i njihovim sudbinama: Pripovijedanje djevojaštva u romanu Alma Josipa Barkovića

Petra Požgaj ; Vrbik X. 2, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 146 Kb

versions

page 23-37

downloads: 364

cite


Abstract

Stupajući u dijalog s poljem feminističke postklasične naratologije i pristupajući književnim reprezentacijama djevojaka kao jednome od mjesta proizvodnje djevojaštva, koje se shvaća kao kategorija koja ne postoji neovisno o konkretnim diskurzivnim artikulacijama, a ne kao odraz postojane biološke ili društvene kategorije, ovim radom, koji je posvećen analizi romana Alma Josipa Barkovića, nastojimo pridonijeti raspravi o odnosu roda i pripovijedanja te pokazati kako se problem roda ne smije promatrati u izolaciji, odnosno kako bi zanemariti širi društveno-kulturni kontekst pri razmatranju jugoslavenskoga djevojačkog romana značilo zanemariti značaj jugoslavenskoga socijalističkog konteksta i Barkovićevu romanu olako pripisati feministički impuls. Kraća rasprava o teorijskome i društveno-kulturnome kontekstu s kojim ovaj rad stupa u dijalog uzima se kao poticaj za analizu romana koja se usredotočuje na pripovjedno oblikovanje djevojaštva i figure djevojke kako bi se pokazalo da, uzmemo li u obzir kontekst u kojemu taj roman nastaje i njegov daljnji život u kulturnome polju, stječemo dvojaku prednost: dok s jedne strane možemo obogatiti svoje čitanje konkretnih kulturnih reprezentacija figure omladine koja je toliko važna u jugoslavenskome socijalističkom društvu uzimajući u obzir kategoriju roda, s druge strane možemo proširiti svoje razumijevanje društveno-kulturnoga konteksta u kojemu se ta figura proizvodi.

Keywords

pripovijedanje, roman, djevojaštvo, djevojka, Jugoslavija

Hrčak ID:

259015

URI

https://hrcak.srce.hr/259015

Publication date:

16.6.2021.

Article data in other languages: english

Visits: 980 *