Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31820/f.33.1.12

KONEKTORI I DRUGE DISKURSNE OZNAKE U PISANOME I SPONTANOME GOVORENOM JEZIKU

Gordana Hržica orcid id orcid.org/0000-0001-6067-9148 ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Sara Košutar orcid id orcid.org/0000-0002-8882-9600 ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet
Kristina Posavec ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Full text: croatian pdf 709 Kb

page 25-52

downloads: 634

cite


Abstract

Govorenje i pisanje dva su modaliteta jezične proizvodnje različitih obilježja koji pružaju različite izražajne mogućnosti te se zasnivaju na različitim jezičnim zakonitostima. Razlike između modaliteta očituju se u uporabi jezičnih sredstava kojima se uspostavljaju odnosi na nadrečeničnoj razini, to jest konektora i ostalih diskursnih oznaka. Dosadašnja su istraživanja
pokazala da se uporaba konektora i ostalih diskursnih oznaka razlikuje s obzirom na jezični modalitet. Mnogi oblici upotrebljavaju se i u pisanome i govorenome modalitetu, ali s različitim funkcijama, dok su neki drugi ograničeni na jedan jezični modalitet. S obzirom na nedostatak sličnih istraživanja u hrvatskome, u ovome su se istraživanju željele ispitati razlike u
uporabi konektora i ostalih diskursnih oznaka s obzirom na jezični modalitet. Sukladno prijašnjim istraživanjima, očekivale su se razlike u čestoti konektora i diskursnih oznaka s obzirom na jezični modalitet. Istraživanje je provedeno na Hrvatskome nacionalnom korpusu (pisani jezik) te na Hrvatskome korpusu govornog jezika (govoreni jezik). Dobiveni su rezultati većim
dijelom sukladni dosadašnjim istraživanjima, to jest pronađena je veća čestota diskursnih oznaka koje nisu konektori u govorenome korpusu te su se pojedini konektori i diskursne oznake pojavili u samo jednome od korpusa. Utvrđeno je i da se konektori pojavljuju češće u govorenome korpusu, a taj je rezultat u suprotnosti s prvotnom pretpostavkom o većoj čestoti tih sredstava u pisanome korpusu. Rezultate provedenoga istraživanja potrebno je tumačiti u svjetlu žanrovskih osobitosti, stupnja formalnosti i interakcije.

Keywords

konektori; diskursne oznake; pisani jezik; govoreni jezik; korpusna analiza

Hrčak ID:

259784

URI

https://hrcak.srce.hr/259784

Publication date:

5.7.2021.

Article data in other languages: english

Visits: 1.746 *