Skip to the main content

Tools

Korisnici Hrčka mogu zatražiti korištenje alata za pomoć pri uređivačkom procesu i objavi radova.

Open journal systems (OJS) je sustav otvorenog kôda za pomoć uredništvima časopisa pri uređivačkom radu i objavi radova/brojeva časopisa.

Mogućnosti OJS-a:

 • Izrada web-stranice za časopis (opis časopisa, dodavanje impressuma, objava vijesti…)
 • Zaprimanje radova (submission)
 • Uređivanje radova (recenzija, lektura, priprema za objavu)
 • Objava radova
  • na OJS-u
  • sinkronizirana objava na Portalu Hrčak
 • Veća vidljivost objavljenih radova kroz pretraživače (Google)
 • Uvoz radova s vlastite instance OJS-a u Hrčak (vrijedi za verzije OJS-a do 3.2.x). Za dodatne informacije potrebno je javiti se mailom na hrcak@srce.hr.

U OJS-u Hrčka otvaranje svog časopisa mogu zatražiti svi časopisi koji su uvršteni u Hrčak, odnosno oni koji ispunjavaju Kriterije za uvrštavanje časopisa u Hrčak. Za otvaranje časopisa u OJS-u potrebno je na adresu hrcak@srce.hr dostaviti sljedeće podatke: naslov časopisa te ime, prezime i e-mail adresu journal manager-a (administratora) časopisa.

Za pomoć u radu na OJS-u dostupna je snimka webinara “OJS za urednike časopisa u Hrčku”.

Open monograph press (OMP) je sustav otvorenog kôda za pomoć pri uređivačkom radu i objavi zbornika konferencijskih radova. Mogućnosti OMP-a:

 • Izrada web-stranice za zbornik (opis zbornika, dodavanje impressuma, objava vijesti…)
 • Zaprimanje radova (submission)
 • Uređivanje radova (recenzija, lektura, priprema za objavu)
 • Objava radova na OMP-u
 • Veća vidljivost objavljenih radova kroz pretraživače (Google)
Za otvaranje zbornika konferencijskih radova u OMP-u Hrčka potrebno je na adresu hrcak@srce.hr dostaviti ovjereni Zahtjev za uvrštavanje, a zbornik mora ispunjavati Obavezne kriterije za uvrštavanje zbornika cjelovitih konferencijskih radova.

Za pomoć u radu na OMP-u korisnici mogu konzultirati Upute te Postupak recenziranja radova u OMP-u.