Skip to the main content
  • Publication date: 23.07.1946.
  • Published on HRČAK: 24.11.2017.

Table of contents

Full text

Socijalna sigurnost i povijest socijalne politike (page 203-216)

Ervin Šinko
Professional paper


O problemu oštećenja organizma u vezi sa radom (page 217-226)

Olga Maček
Professional paper


O jednoj rijetkoj kompilaciji torakokaustike (page 226-230)

Stanko Dujmušić
Professional paper


O pogreškama pri izboru bolesnika za sanatorijsko liječenje (page 230-246)

Zvonimir Günsberger
Professional paper


Perforacija pluća i penicilin (page 247-250)

Boris Živković
Professional paper


Ambulantna dijagnostika i ocena sposobnosti bubrežnih bolesnika (page 250-258)

Sava Petković
Professional paper


Neke zdravstveno-tehničke mjere i povećanje produkcije (page 259-262)

B. Teodorović
Professional paper


Kdo je težki delavec? (page 263-264)

Sfiligoj Rado
Professional paper


Nekoliko normi za prosuđivanje bolničkog pogona u Jugoslaviji (page 265-286)

Fedor Mikić
Professional paper


Zračenje u rudnicima (page 287-301)

Marko Bašić
Professional paper


DDT, novo sredstvo protiv insekata i njegova upotreba (page 301-303)

A. Jean
Professional paper


O pogrješkama kod ocjenjivanja iznemoglosti (page 304-310)

Branko Kesić
Professional paper


Operativna torakoskopija (Jakobeusov zahvat) od Dr. St. Dujmušića (page 311-313)

Pero Samaržija
Professional paper


Visits: 6.289 *