Skip to the main content

Fragmenta phytomedica , Vol. 35 No. 7, 2021.

  • Publication date: 26.07.2021.
  • Published on HRČAK: 09.08.2021.

Table of contents

Full text

ASTROBIOLOGIJA I IZLOŽENOST KUKACA STRATOSFERNIM UVJETIMA– MISIJE HISTRION (page 1-16)

Helena Virić Gašparić, Renata Bažok, Darija Lemić, Maja Čačija, Marino Tumpić, Ivica Lađarević, Gabrijel Erman, Martina Kadoić Balaško
Original scientific paper


DINAMIKA ULOVA AMERIČKOG CVRČKA U VINOGRADIMA SVETOG IVANA ZELINE (page 17-26)

Ivana Miklečić, Darija Lemić, Aleksandar Mešić, Ivana Pajač Živković
Original scientific paper


UTJECAJ ETERIČNIH ULJA NA RAST MICELIJA Globisporangium ultimum I Globisporangium irregulare (page 27-33)

Antonia Petrić, Helena Ereš, Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić
Original scientific paper


TEHNIKE ANALIZE VIZUALNIH PODATAKA ZA RANO OTKRIVANJE I KLASIFIKACIJU ŠTETNIH ORGANIZAMA I BILJNOG STRESA (page 34-58)

Tomislav Kos, Zoran Šikić, Anđelo Zdrilić, Šime Marcelić, Ana Gašparović Pinto, Marko Zorica, Kristijan Franin, Šimun Kolega
Review article


ULOGA I ZNAČAJ GUJAVICA IZ PORODICA LUMBRICIDAE I ENCHYTRAEIDAE U EKOSUSTAVIMA TLA (page 59-75)

Maja Čačija, Anita Štivičić, Dinka Grubišić, Ivan Juran
Review article


Visits: 3.395 *