Skip to the main content

Acta clinica Croatica , Vol. 60. No. Supplement 2, 2021.

  • Publication date: 01.12.2021.
  • Published on HRČAK: 27.04.2022.

Table of contents

Full text

Gastroenterology and hepatology in Croatia – where are we and where are we going? (page 13-14)

Neven Ljubičić, Lucija Virović Jukić
Editorial


Gastroenterologija i hepatologija u Hrvatskoj – gdje smo i kamo idemo? (page 15-16)

Neven Ljubičić, Lucija Virović Jukić
Editorial


Opportunistic screening for colorectal cancer in high-risk patients in family medicine practices in the Republic of Croatia (page 17-26)

Neven Ljubičić, Goran Poropat, Nataša Antoljak, Nina Bašić Marković, Vjekoslava Amerl Šakić, Marko Rađa, Dragan Soldo, Davor Štimac, Mirjana Kalauz, Hrvoje Iveković, Marko Banić, Franjo Turalija, Željko Puljiz, Ivana Brkić Biloš
Original scientific paper


Oportunistički probir raka debelog i završnog crijeva u visokorizičnih bolesnika u ordinacijama obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj (page 27-35)

Neven Ljubičić, Goran Poropat, Nataša Antoljak, Nina Bašić Marković, Vjekoslava Amerl Šakić, Marko Rađa, Dragan Soldo, Davor Štimac, Mirjana Kalauz, Hrvoje Iveković, Marko Banić, Franjo Turalija, Željko Puljiz, Ivana Brkić Biloš
Original scientific paper


Croatian guidelines for the diagnosis and treatment of nonalcoholic fatty liver disease (page 36-52)

Lucija Virović Jukić, Ivica Grgurević, Ivana Mikolašević, Tajana Filipec Kanižaj, Sandra Milić, Anna Mrzljak, Marina Premužić, Irena Hrstić, Ivana Knežević Štromar, Neven Ljubičić, Rajko Ostojić, Sanja Stojsavljević Shapeski, Vjekoslava Amerl-Šakić, Nina Bašić Marković, Marko Rađa, Dragan Soldo, Nikola Sobočan, Miloš Lalovac, Željko Puljiz, Kristian Podrug, Dinko Ladić
Original scientific paper


Hrvatske smjernice za dijagnostiku i liječenje nealkoholne bolesti masne jetre (page 53-64)

Lucija Virović Jukić, Ivica Grgurević, Ivana Mikolašević, Tajana Filipec Kanižaj, Sandra Milić, Anna Mrzljak, Marina Premužić, Irena Hrstić, Ivana Knežević Štromar, Neven Ljubičić, Rajko Ostojić, Sanja Stojsavljević Shapeski, Vjekoslava Amerl-Šakić, Nina Bašić Marković, Marko Rađa, Dragan Soldo, Nikola Sobočan, Miloš Lalovac, Željko Puljiz, Kristian Podrug, Dinko Ladić
Original scientific paper


Visits: 8.833 *