Skip to the main content

Original scientific paper

Sijalokemijski nalaz za bolesnike s oralnim lihen planusom

Vanja VUČIĆEVIĆ BORAS orcid id orcid.org/0000-0003-1651-8069 ; Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Gundulićeva 5, Zagreb, Croatia
Dunja Rogić ; Laboratory for Enzymatic Analysis, KBC Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb, Croatia
Vlaho Brailo ; Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Gundulićeva 5, Zagreb, Croatia
Danica Vidović-Juras ; Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Gundulićeva 5, Zagreb, Croatia
Irena Glažar ; Department of Oral Medicine, School of Medicine, Braće Branchetta 20, Rijeka, Croatia
Miranda Muhvić-Urek ; Department of Oral Medicine, School of Medicine, Braće Branchetta 20, Rijeka, Croatia


Full text: croatian pdf 259 Kb

page 184-189

downloads: 466

cite

Full text: english pdf 259 Kb

page 184-189

downloads: 469

cite


Abstract

Svrha: Zna se da određeni sastojci sline mogu biti poremećeni kod bolesnika koji pate od oralnoga lichen planusa (OLP-a), no rezultati objavljenih istraživanja nisu konzistentni. Svrha ovog istraživanja bila je odrediti koncentraciju salivarnih analita u sklopu salivarnih enzima koji održavaju integritet oralnih sluznica, a on je oštećen kod oboljelih od oralnoga lichen planusa. Ispitanici i postupci: Skupini od 25 bolesnika s OLP-om (73±1,4 godine) i 24 kontrolna ispitanika (24±3,7 godina) određeni su u slini ukupni proteini, amilaza, magnezij, kalcij, bakar, klorid, fosfat i kalij. Ukupni proteini određeni su kolorimetrijskom metodom uz pirogalol. Natrij, kalij i klorid izmjereni su indirektnom potenciometrijom, bakar i magnezij atomskom apsorpcijskom spektrofotometrijom, a fosfat kolorimetrijskom uz pomoć molibdata. Statistička analiza obavljena je uz pomoć χ2 testa, Mann–Whitneyeva U-testa, analizom kovarijance i Spearmanovom korelacijom. Rezultati: Znatno povišene vrijednosti salivarnog klorida pronađene su kod oboljelih od OLP-a u odnosu prema sudionicima u kontrolnoj skupini (p=0,025). Nakon toga, kada su dobiveni rezultati prilagođeni s obzirom na količinu izlučene sline, ustanovljene su povišene vrijednosti salivarnog kalija, natrija, klorida i ukupnih proteina kod oboljelih od oralnoga lichen planusa u odnosu prema kontrolnoj skupini (p=0,622; p=0,504; p=0,00; p=0,586). Koncentracija salivarnih analita nije bila povezana s pušenjem. Zaključak: Povišene vrijednosti salivarnog natrija, kalija i klorida vjerojatno su posljedica velikih razlika u količini izlučene sline između oboljelih od OLP-a i sudionika u kontrolnoj skupini i ne upućuju na pojačanu antimikrobnu aktivnost kod bolesnika s OLP-om.

Keywords

slina; lihen planus; proteini i peptidi sline

Hrčak ID:

71729

URI

https://hrcak.srce.hr/71729

Publication date:

23.9.2011.

Article data in other languages: english

Visits: 1.703 *