Skip to the main content

Original scientific paper

NALAZI RIMSKOG NOVCA S LOKALITETA VIROVITICA-KIŠKORIJA JUG I OREŠAC

Anja Bertol orcid id orcid.org/0000-0002-0711-6669


Full text: croatian pdf 1.708 Kb

page 225-261

downloads: 862

cite

Full text: english pdf 1.708 Kb

page 225-261

downloads: 298

cite


Abstract

Prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja provedenih
2005. g. na lokalitetu Virovitica-Kiškorija jug pronađeno
je pet primjeraka rimskog novca od kojih se jedan za
sada zbog loše očuvanosti još ne može odrediti. Preostala
četiri primjerka novca datiraju se od druge polovice 2. do
sredine 4. st. U rimsko doba na lokalitetu Virovitica-Kiškorija
jug bilo je smješteno naselje ruralnoga tipa koje je
živjelo od 2. do sredine 5. st. U blizini tog sela postojala je
rimska cesta, ali i nekoliko većih naselja, među kojima je
bio i Orešac, antički Bolentio, koji je živio od 1. do 4. st., a
prema najnovijim rezultatima istraživanja možda početkom
ili čak u prvoj polovici 5. st. Ta naselja pripadala su
rimskoj provinciji Saviji. Preostali novac obrađen u ovome
radu potječe iz antičkog Orešca. Riječ je o osam primjeraka
novca koji se datiraju od 1. do druge polovice 4. st. Uz
taj novac ovdje su obrađeni i pojedinačni nalazi rimskog
novca iz Orešca koje su 2007. g. prikupili braća Davor i
Petar Lukinić. Ti primjerci novca datiraju se od druge polovice
2. do 4. st.

Keywords

Virovitica-Kiškorija jug; rimska cesta Poetovio– Mursa; Orešac; rimski novac; numizmatička topografija; virovitički kraj

Hrčak ID:

75449

URI

https://hrcak.srce.hr/75449

Publication date:

30.12.2011.

Article data in other languages: english

Visits: 2.128 *