Skip to the main content

Original scientific paper

Doprinos proučavanju iskaza svjedoka u hrvatskome jeziku

Lucia Miškulin Saletović ; Centre for Croatian Studies, Zagreb
Gabrijela Kišiček orcid id orcid.org/0000-0002-5055-9609 ; Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb


Full text: english pdf 173 Kb

page 73-88

downloads: 647

cite


Abstract

Forenzička se lingvistika može definirati kao grana primijenjene lingvistike koja se ponajprije
bavi međusobnim prožimanjem jezika, zločina i prava. Termin potječe iz 1968. godine (Svartvik).
U početku se forenzička lingvistika razvija razmjerno sporo, no u zadnjih je petnaest godina
zabilježen značajan porast broja slučajeva u kojima sudovi niza zemalja konzultiraju lingviste
i pozivaju ih da svjedoče u svojstvu sudskih vještaka. Budući da se radi o relativno novoj
disciplini, nije još strogo određeno koje joj poddiscipline pripadaju. Forenzička se analiza diskursa
bavi institucionalnim diskursom u pravnom okruženju te njegovim isprepletanjem s laičkim i
društvenim značenjem, uključujući odabir i uporabu gramatičkih struktura te leksika u pojedinim
pravnim tekstnim vrstama. Ovaj se rad bavi sintaktičkim i leksičkim značajkama iskaza svjedoka
u parničnim postupcima na općinskim sudovima u Hrvatskoj, kako bi se utvrdilo kojemu
funkcionalnom stilu, odnosno funkcionalnim stilovima oni pripadaju. U hrvatskome jeziku iskaz
svjedoka karakterizira hibridnost jer sadržava karakteristike i administrativno–poslovnoga i
razgovornoga stila. U nekim su zemljama ovakve i slične analize provedene na velikim korpusima
iskaza svjedoka kako bi se utvrdili stilski profili koji omogućuju uočavanje nepodudarnosti, što
se može rabiti kao pokazatelj u analizi vjerodostojnosti iskaza i pomoć u istražnom postupku.
Kako bi se dobila potpuna slika pravne tekstne vrste iskaz svjedoka u hrvatskome jeziku, koja bi
između ostaloga mogla poslužiti kao pokazatelj prilikom utvrđivanja vjerodostojnosti, potrebno je
prikupiti i analizirati znatno veći korpus te iskaze svjedoka iz različitih vrsta sudskih postupaka
i s različitih vrsta sudova.

Keywords

iskazi svjedoka, pravne tekstne vrste, administrativni stil, razgovorni stil, forenzička lingvistika, hrvatski jezik

Hrčak ID:

83039

URI

https://hrcak.srce.hr/83039

Article data in other languages: english

Visits: 1.649 *