Skip to the main content

Original scientific paper

Istraživanje učinka alkalne hidrolize otpada životinjskog porijekla kao predtretmana proizvodnji bioplina

Sanja KALAMBURA orcid id orcid.org/0000-0002-4337-4892
Ante ČIKIĆ
Marko DUNĐER


Full text: english pdf 1.160 Kb

page 17-17

downloads: 444

cite


Abstract

Otpad je jedan od ključnih problema moderne civilizacije i predstavlja rezultat našeg načina života. Nakon pojave goveđe spongiformne encefalopatije, te zabrane hranjenja životinja mesnim koštanim brašnom razvijaju se nove tehnologije prerade životinjskog otpada i njegova upotreba u energetske svrhe. Neki dijelovi ovog otpada, kao mozak i leđna moždina, visoko su rizične tvari i mogu biti zaraženi prionima, te je njihovo zbrinjavanje moguće isključivo u strogo kontroliranim uvjetima. Pomoću osmišljenog i izgrađenog eksperimentalnog laboratorijskog reaktora za alkalnu hidrolizu provedena su ispitivanja učinaka hidrolize pri različitoj temperaturi i trajanju hidroliziranja na uzorcima prve kategorije otpada životinjskog podrijetla, mozgu goveda. Korištenjem postojećeg laboratorijskog bioplinskog sklopa praćena je proizvodnja bioplina hidroliziranog materijala. Analizom i sistematizacijom kvantificiranih rezultata istraživanja istaknut je velik potencijal energetske upotrebe hidrolizata te se korištena metoda može uspješno primijeniti za predtretman visoko rizičnih bioloških materijala pri proizvodnji bioplina.

Keywords

alkalna hidroliza; bioplin; otpad životinjskog porijekla; predtretman; reaktor

Hrčak ID:

93579

URI

https://hrcak.srce.hr/93579

Publication date:

28.2.2012.

Article data in other languages: english

Visits: 1.193 *