Skip to the main content

Original scientific paper

Dentometrijske karakteristike ispitanika s primarnom kompresijom

Vesna Gaži-Čoklica ; Department of Orthodontics, School of Dentistry, Zagreb, Croatia
Asja Miličić ; Department of Orthodontics, School of Dentistry, Zagreb, Croatia
Mladen Šlaj ; Department of Orthodontics, School of Dentistry, Zagreb, Croatia
Sonja Gabrić ; Department of Orthodontics, School of Dentistry, Zagreb, Croatia
Senka Rajić ; Department of Orthodontics, School of Dentistry, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 8.930 Kb

page 243-250

downloads: 429

cite


Abstract

Provedeno je usporedno istraživanje dentometrijskih odlika
sjekutiča u gornjoj i donjoj čeljusti s ciljem utvrđivanja uloge veličine
navedenih zubi u procesu nastajanja primarne kompresije.
Istraživanje je obuhvatilo 200 ispitanika (140 ženskih i 60 muških)
s primarnom kompresijom i 100 eugnatih ispitanika (48 ženskih
i 52 muška) koji su poslužili kao kontrolna skupina. Odabir je učinjen prema slijedećim mjerilima: zbijeni postav sjekutiča, završena mijena zubi, neutralni međučeljusni odnos (Kl I), odsutnost neke druge ortodontske anomalije. Dob je ograničena na 14 godina, kako bi se izbjegao mogući utjecaj tercijarne kompresije. Istraživanje je provedeno pomičnom kliznom mjerkom s točnošću od 0,5 mm na sadrenim odljevima gornjih i donjih čeljusti, a izmjereni su meziodistalni promjeri svih gornjih i donjih trajnih sjekutića. Nakon provedene statističke obrade i analize rezultata, može se zaključiti slijedeće: Aritmetičke sredine suma gornjih inciziva značajno su veće u dječaka, dok razlika između spolova za prosječne vrijednosti suma
donjih inciziva nije značajna. Jedan od važnih čimbenika za nastajanje »crowdinga« je povećana zubna masa sjekutića, prvenstveno gornjih srednjih, a u djevojčica i donjih inciziva. Veličina inciziva nikako se ne može uzeti kao jedini razlog za nastanak kompresije, što potvrđuje i analiza širina i dužina gornjega zubnoga niza. U ispitanika s »crowdingom« zabilježene su značajno manje širine zubnih nizova u regiji premolara i molara te povećanje prednje
gornje dužine. Analiza korelacija ukazuje tek na laganu povezanost ili nepovezanost veličine inciziva sa širinama i prednjom dužinom gornjega zubnog niza. To bi moglo ukazivati na vrlo malu povezanost, odnosno nepovezanost čimbenika koji dovode do »crowdinga«, a to su veći incizivi te uži i duži gornji zubni niz.

Keywords

primarna kompresija; stalna denticija; odontometrija; dimenzije inciziva

Hrčak ID:

100549

URI

https://hrcak.srce.hr/100549

Publication date:

15.12.1993.

Article data in other languages: english

Visits: 1.018 *