Skip to the main content

Original scientific paper

Gracija Mendes u Dubrovniku

Vesna Miović
Relja Seferović


Full text: croatian pdf 429 Kb

page 155-194

downloads: 1.072

cite


Abstract

Na bijegu s Apeninskog poluotoka u Osmansko Carstvo, Gracia Mendes neko se vrijeme zadržala u Dubrovniku. O tome izravno svjedoče četiri novoprona đe na spisa koja je 20. rujna 1552. dala regi stri rati u dubrovačkom Notarijatu. Du bro vačke vlasti su pomno zapisivale svaku pojedinost iz političkog, gospodarskog, pri vat nog i javnog života Republike. Zato je manjak podataka o poznatoj osobi kakva je bila Gracija Mendes vrlo neobičan. Ta činjenica, kao i sadržaj spomenutih spisa, po ta knuli su nas da pokušamo odgovoriti na razna pitanja koja se tiču njena boravka u Du bro vni ku i poslovanja s Dubrovčanima.

Keywords

Gracia Mendes, trgovina, židovska zajednica, konvertiti, Osmansko Carstvo, Dubrovnik, inkvizicija

Hrčak ID:

104672

URI

https://hrcak.srce.hr/104672

Article data in other languages: english

Visits: 2.009 *