Skip to the main content

Original scientific paper

Uticaj trenja na retenciju skeletirane proteze

Dragoslav Stamenković ; Klinika za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija


Full text: serbian pdf 4.699 Kb

versions

page 187-192

downloads: 734

cite


Abstract

Dosadašnja istraživanja retencione sile skeletirane proteze pokazuju
da ona zavisi od elastičnih svojstava materijala i ugla retencione
površine u odnosu na vertikalu. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi
uticaj trenja na retencionu silu skeletirane proteze i izmeri statički
koeficijent trenja za različite dodirne površine. Merenja koeficijenta
trenja dodirnih površina su izvršena jednostavnom, ali originalnom
metodom. Rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju da trenje predstavlja važan faktor u retenciji skeletirane proteze livenim kukicama. Kako su vrednosti koeficijenta trenja (µ) različiti za različite dodirne površine, to se u zaključku ističe da se pri planiranju retencionog sistema skeletirane proteze koeficijent trenja, odnosno materijal retencionog zuba mora uzeti u obzir .

Keywords

Retencija; trenje; koeficijent trenja

Hrčak ID:

105513

URI

https://hrcak.srce.hr/105513

Publication date:

15.9.1984.

Article data in other languages: english

Visits: 1.308 *