Skip to the main content

Short communication, Note

https://doi.org/10.2478/10004-1254-64-2013-2353

Zaštitni učinci galne kiseline izdvojene iz Peltiphyllum peltatum na razinu oksidativnog stresa izazvanog natrijevim fluoridom u eritrocitima štakora

Seyed Fazel Nabavi ; Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Solomon Habtemariam ; Pharmacognosy Research Laboratories, Medway School of Science, University of Greenwich, UK
Antoni Sureda ; Laboratori de Ciències de l’Activitat Física, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain
Akbar Hajizadeh Moghaddam ; Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
Maria Daglia ; Department of Drug Sciences, Medicinal Chemistry and Pharmaceutical Technology Section University of Pavia, Pavia, Italy
Seyed Mohammad Nabavi ; Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran


Full text: english pdf 110 Kb

page 553-558

downloads: 1.383

cite


Abstract

Galna kiselina u ranijim je istraživanjima potvrđena kao važna antioksidativna sastavnica jestive i ljekovite biljke Peltiphyllum peltatum. U ovome istraživanju ispitan je njen potencijalni zaštitni učinak protiv oksidativnog stresa izazvanog natrijevim fluoridom (NaF) u eritrocitima štakora. Oksidativni stres izazvan je davanjem NaF eksperimentalnim životinjama putem vode za piće (1030,675 mg m-3) tijekom jednog tjedna. Galna kiselina životinjama je davana intraperitonealno u dozama 10 mg kg-1 i 20 mg kg-1 na dan. Životinje iz pozitivno kontrolne skupine svaki su dan, osim NaF, intraperitonealno primale vitamin C u dozi 10 mg kg-1. U eritrocitima štakora primjenom TBARS-testa izmjerene su razine lipidne peroksidacije, aktivnosti antioksidativnih enzima (superoksid dismutaze i katalaze) te razina reduciranoga glutationa. Lipidna peroksidacija u štakora izloženih NaF osjetno se povećala (88,8 %) u usporedbi s kontrolnom skupinom (p<0,05). Prethodni tretman galnom kiselinom smanjio je razinu lipidne peroksidacije u eritrocitima, ovisno o dozi. Toksičnost NaF smanjila je aktivnost enzima katalaze i superoksid dismutaze i razine glutationa za 54,4 %, 63,69 %, odnosno 42 % (p<0,001; u usporedbi s kontrolnom skupinom). Dobiveni rezultati upućuju na pozitivne učinke predobrade štakora galnom kiselinom izoliranom iz Peltiphyllum peltatum i vitaminom C na razinu oksidativnog stresa izazvanog natrijevim fluoridom u eritrocitima štakora.

Keywords

antioksidansi; hemolizati; katalaza; reducirani glutation; superoksid dismutaza

Hrčak ID:

111772

URI

https://hrcak.srce.hr/111772

Publication date:

6.12.2013.

Article data in other languages: english

Visits: 2.325 *