Skip to the main content

Professional paper

https://doi.org/10.2478/10004-1254-64-2013-2337

Strategija za unapređenje kvalitete u hitnim medicinskim službama: od procjene do mjera

Fimka Tozija ; Institute of Public Health, Skopje, Republic of Macedonia
Nikola Jankulovski ; Medical School, Skopje, Republic of Macedonia


Full text: english pdf 173 Kb

page 567-578

downloads: 2.266

cite


Abstract

Cilj je ovoga rada predstaviti strategiju primijenjenu na unapređenje kvalitete hitnih medicinskih službi u Makedoniji. Strategija je obuhvatila tri koraka: (I) procjena i preporuke, (II) osmišljavanje unapređenja zasnovanih na stvarnim podacima te (III) implementaciju mjera. Strateška procjena hitnih medicinskih službi provedena je primjenom standardne metodologije Svjetske zdravstvene organizacije. Tijekom 2006. i 2007. provedeno je ispitivanje u petnaest općih i četiri sveučilišne bolnice te u šesnaest izvanbolničkih hitnih službi. Cjelokupna evaluacija zasnovana je na rezultatima upitnika što su ih ispunili osoblje i pacijenti bolničkih odjela hitne službe, na podacima o općenitim značajkama izvanbolničkog hitnog centra i na pregledu medicinskih podataka odjela hitne službe. Prema najvažnijim rezultatima procjene, makedonske hitne službe zahtijevaju temeljite promjene i unapređenja. Izvanbolnička hitna služba bila je zastarjela i nedovoljno razvijena. Bolnički odjeli hitne službe nisu bili organizirani kao odvojene jedinice kojima upravlja ovlašteni specijalist hitne medicine. Dijagnostički i prostorni kapaciteti ustanova bili su nedostatni ili neuređeni. U većini bolnica uključenih u ispitivanje obavljala se samo osnovna dijagnostika unutar 24 sata, ili manje. Status pacijenata nije se naknadno pratio niti je postajala kvalitetna komunikacija između odjela hitne službe i ustanova primarne zdravstvene zaštite. Rezultati procjene, preporuke i prijedlozi za djelovanje poslužili su kao osnova za nove mjere i ugrađeni su u službenu strategiju Republike Makedonije za hitne medicinske službe 2009.–2017.

Keywords

hitna medicinska služba; izvanbolnička hitna medicinska služba; nacionalna strategija zdravstva

Hrčak ID:

111778

URI

https://hrcak.srce.hr/111778

Publication date:

6.12.2013.

Article data in other languages: english

Visits: 3.250 *