Skip to the main content

Original scientific paper

O akcentuaciji glagolskih pridjeva radnih tipa neslъ u zapadnojužnoslavenskom

Tijmen Pronk ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska


Full text: english pdf 679 Kb

page 105-131

downloads: 618

cite


Abstract

U članku se analizira akcentuacija zapadnojužnoslavenskih glagolskih pridjeva radnih, tvorenih od glagolskih osnova koje završavaju na okluziv dodatkom sufiksa *-l- neposredno na osnovu, npr. *nes-lъ, hrv. nȅsao, sln. nesel. Uspoređuje se građa iz čakavskih, kajkavskih, štokavskih i slovenskih govora. Ta se građa promatra u svjetlu kasnih općeslavenskih i ranih dijalektnih akcenatskih i fonoloških promjena. Glasovne promjene poput Diboova zakona, Stangova zakona, nastanka novoga cirkumfleksa i gubitka slabih poluglasa prouzročile su unutarparadigmatske i međuparadigmatske alternacije po tonu, duljini i mjestu naglaska. Te su alternacije mogle biti proširene ili uklonjene u različitim arealima i u različitim razdobljima u povijesti zapadnojužnoslavenskoga. Tako su nastale neke od najranijih izoglosa na ovom području.

Keywords

glagolska akcentuacija; praslavenski; čakavski; kajkavski; štokavski; slovenski

Hrčak ID:

113028

URI

https://hrcak.srce.hr/113028

Publication date:

9.1.2014.

Article data in other languages: english

Visits: 1.338 *