Skip to the main content

Essays

KO SE »UPORABNO ZNANJE« SREČA S TERENOM – POPOTOVANJE PO KOBARIŠKEM

Natalija Mihelčić orcid id orcid.org/0000-0002-0004-9715 ; OŠ Stopiče, Stopiče


Full text: slovenian pdf 121 Kb

page 142-156

downloads: 479

cite


Abstract

Pričujoči prispevek pojasni uporabo podatkov v času učenčevega usvajanja znanja na terenu, na prostem, kjer so zgodovinski podatki dobili obliko »žive« podobe preteklega dogajanja. Terensko delo je bilo izvedeno ob dnevu dejavnosti na Kobariškem, zasnovano na podlagi spoznavanja in izkustva zgodovinskih dogodkov na terenu. Učenci 9. razredov, bilo je 31 učencev, so na podlagi omenjenega spoznavali zgodovinske dogodke na Kobariškem z uporabo vodenega ogleda po kobariškem muzeju, kostnice in ogleda mlekarne/sirarne.
Terensko delo je vključevalo reševanje različnih nalog po težavnosti, ki so zajemale različne taksonomske stopnje. Poleg enostavnejših nalog, ki so od učencev zahtevali priklic podatkov, jih razumeti in uporabiti, so učenci reševali tudi naloge, vezane na analizo in
sintezo pridobljenega znanja. Ključno vlogo je imel avdio-vizualni aspekt, ki je izboljšal usvajanje podatkov.
Po končanem terenskem delu je bil opravljen anketni vprašalnik, ki se je navezoval na izvedbo in organizacijo terenskega dela. Anketni vprašalnik je pokazal veliko zadovoljstvo učencev ter bil uporabljen pri interpretaciji uspešnosti pri sodelovanju s starši.
Zbiranje, obdelava in interpretacija vsebinskih podatkov so pokazali izboljšanje pedagoškega procesa. To se je pokazalo pri uspešnem reševanju pisnih nalog in ustnem ocenjevanju znanja. Primer slednjega navajam nalogo, ki se je navezovala na potek soških
bitk. Učenci so na podlagi spomina vodičeve razlage in reliefnega prikaza bitk uspešno in hitrejše usvojili omenjeni standard znanja, kot bi ga po klasični učni obliki.

Keywords

terensko delo; medpredmetno povezovanje; uporaba podatkov; vizualna predstava

Hrčak ID:

114298

URI

https://hrcak.srce.hr/114298

Publication date:

2.12.2013.

Article data in other languages: english

Visits: 1.123 *