Skip to the main content

Original scientific paper

Odnosi šumarstva i drvne industrije u Federaciji BiH

Jusuf Musić ; Šumarski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Murčo Obućina ; Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Odsjek Tehnologije drveta, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Safet Gurda ; Šumarski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Velid Halilović ; Šumarski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Full text: croatian pdf 944 Kb

versions

page 51-60

downloads: 1.155

cite


Abstract

Šumarstvo i drvna industrija važne su gospodarske grane u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), a svoj razvoj zasnivaju na korištenju domaćih prirodnih resursa. Drvna industrija ima višegodišnju tradiciju i najstarija je industrijska grana u BiH. Ekološki je prihvatljiva, ima velik izvozni potencijal i bilježi visok suficit. Iako predstavljaju povezani lanac u stvaranju dodatne vrijednosti, dosadašnja je praksa pokazala da odnosi između šumarskih poduzeća i poduzeća koja se bave preradom drva nisu u dovoljnoj mjeri i na najbolji način uređeni, kako u vrijeme dok su bili zajedno organizirani, tako ni sada kada su odvojeni. U stručnoj i znanstvenoj javnosti prevladava opća ocjena da iskorištenost drva i šumskoga potencijala, funkcionalnost i raspoloživost kapaciteta za preradu drva ne zadovoljava. Također je očito da nema koordiniranoga strateškoga sektorskoga i međusektorskoga pristupa za snažniji razvoj ove grane gospodarstva.
Cilj je ovoga rada sagledavanje i analiziranje odnosa šumarstva i prerade drva u FBiH, identificiranje najznačajnijih problema, te davanje prijedloga mjera za unapređenje tih odnosa odnosno za unapređenje stanja ovih gospodarskih djelatnosti u cjelini.
Dobiveni rezultati nakon provedene podrobne analize pokazuju vrlo slabu institucionalnu povezanost ovih djelatnosti i nemogućnost donošenja i/ili usuglašavanja zajedničkih strateških ciljeva. Utvrđeno je i značajno odstupanje između instaliranih kapaciteta prerade drva u odnosu na trenutačne proizvodne mogućnosti šumarskih poduzeća te su definirane mjere za ublažavanje navedenoga stanja. Provedenom SWOT analizom drvnoindustrijskih poduzeća identificirane su i vrednovane sve unutarnje snage i slabosti, vanjske prilike i prijetnje, te je u konačnici definirana najprikladnija strategija – strategija saveza.
Sve provedene analize upućuju na opći zaključak da se strateški ciljevi drvne industrije ne mogu, realno uzevši, ostvariti bez suradnje i koordiniranoga djelovanja sa šumarstvom, i obratno.

Keywords

šumarstvo; drvna industrija; suradnja; unapređenje stanja

Hrčak ID:

120222

URI

https://hrcak.srce.hr/120222

Publication date:

19.12.2013.

Visits: 1.890 *