Skip to the main content

Original scientific paper

Ocjena revirnoga sustava gospodarenja šumama u Hrvatskoj temeljem stavova šumarskih stručnjaka

Mario Šporčić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Josip Bartolčić
Vencl Vondra
Matija Bakarić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Matija Landekić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Ivan Martinić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska


Full text: croatian pdf 645 Kb

versions

page 61-71

downloads: 1.140

cite


Abstract

Gospodarenje šumama doživjelo je mnoge promjene u povijesti u skladu s promjenama ustroja poduzeća kojima je ono povjereno. Najčešće su primjenjivani jednostavni (funkcionalni, nadšumarski) ili složeni (revirni) organizacijski načini gospodarenja šumama. Od 1991. godine u šumarstvu Republike Hrvatske postoji složen organizacijski sustav s revirnim načinom gospodarenja koji provodi jedinstvena šumarska tvrtka, društvo s ograničenom odgovornošću u državnom vlasništvu (Hrvatske šume d.o.o. Zagreb). Šumski je revir zaokružena površina šume na kojoj u pravilu visoko obrazovani šumarski stručnjaci obavljaju u skladu sa svojim ovlastima sve planom predviđene poslove i odgovorni su za njihovo izvršenje. Postojeće stanje revirnoga sustava u hrvatskom šumarstvu, s njegovim obilježjima i primjenom, ocijenjeno je ispitivanjem mišljenja i stajališta a) revirnika i upravitelja šumarija te b) nositelja poslovnih funkcija u višim ustrojbenim cjelinama Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb. SWOT analizom prikazane su glavne prednosti i nedostaci gospodarenja šumama uz primjenu revirnoga sustava u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pokazuju potrebu zadržavanja revirnoga ustroja šumarija te nužnost unaprjeđenja postojećega stanja razvojem ljudskih potencijala na svim razinama kao najvažnijega čimbenika uspješnosti poduzeća. Stimulativne mjere i participacija zaposlenika ističu se kao glavni način u ostvarenju optimalnoga korištenja raspoloživih prirodnih i ljudskih resursa radi učinkovitijega poslovanja šumarskoga poduzeća.

Keywords

šumarstvo; šumsko poduzeće; ustroj; šumarija; revir; gospodarenje šumama

Hrčak ID:

120229

URI

https://hrcak.srce.hr/120229

Publication date:

19.12.2013.

Visits: 1.727 *