Skip to the main content

Original scientific paper

ANALIZA ODNOSA IZMEĐU PRVE TRI LAKTACIJE U HOLSTEIN KRAVA

Vesna Gantner
Sonja Jovanovac
K. Kuterovac


Full text: english pdf 175 Kb

page 62-66

downloads: 287

cite


Abstract

Cilj istraživanja bio je utvrditi odnos između količine mlijeka u prve tri laktacije krava Holstein pasmine, uz uvažavanje razine mliječnosti u prvoj laktaciji i dobi pri prvom teljenju te procijeniti količinu mlijeka u kasnijim na temelju količine mlijeka u ranijim laktacijama. Korišteni su podaci o količini mlijeka 5743 krava, koje su u razdoblju od 1995. – 2003. završile prve tri laktacije. Prosječna količina mlijeka u prvoj standardnoj laktaciji bila je 5283,5 kg, u drugoj 6033,5 kg te 6338,4 kg u trećoj laktaciji. Prosječna vrijednost koeficijenata procjene između prve i druge laktacije bila je 1,164, prve i treće 1,231 te druge i treće 1,079. Utvrđene su statistički visoko signifikantne razlike između koeficijenata procjene pri uvažavanju razine mliječnosti u prvoj laktaciji, dok je utjecaj dobi pri prvom teljenju bio manje signifikantan. Vrijednosti koeficijenata determinacije (R2) modela za procjenu količine mlijeka u kasnijoj laktaciji na osnovu ranije kretali su se od 0,348 do 0,396.

Keywords

Holstein pasmina, laktacija, količina mlijeka, koeficijenti procjene, statistički modeli

Hrčak ID:

11947

URI

https://hrcak.srce.hr/11947

Article data in other languages: english

Visits: 1.133 *