Skip to the main content

Preliminary communication

Pripremanje praha SiO2 luženjem serpentina

A. Pietriková
M. Búgel
M. Golja


Full text: english pdf 140 Kb

page 299-304

downloads: 1.162

cite


Abstract

U ovom radu se analizira mehanizam procesa luženja u pripremanju praha SiO2. Raspravlja se o cijelom nizu parametara kao što su posebna površina, veličina i morfologija reaktanata, omjer svih reaktanata, itd. Nakon niza eksperimenata, dobiven je silicij visoke čistoće u prahu. Primjenjujući predložen način kemijskog tretiranja sirovine za mineral serpentina moguće je pripremiti prah sa sadržajem SiO2 do 99 %. Tehnologija hidrometalurškog procesiranja sirovine za mineral serpentina može se svrstati među tehnologije s povoljnim utjecajem na okoliš, te je uperena protiv odlaganja otpada koji sadrži azbest. Pored obrade otpadnog materijala štetnog za okoliš, ova tehnologija dovodi do stvaranja unosnih sirovina koje se baziraju na Si i Mg.

Keywords

Hrčak ID:

128112

URI

https://hrcak.srce.hr/128112

Publication date:

1.10.2004.

Article data in other languages: english

Visits: 1.625 *