Skip to the main content

Other

Reforma sustava upravnog sudovanja u Hrvatskoj


Full text: croatian pdf 494 Kb

page 567-586

downloads: 296

cite


Abstract

Na sjednici održanoj 12. rujna 2008. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Strateški dokument te Smjernice za izradu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima. Oba dokumenta pripremljena su u okviru CARDS 2004 Twinning projekta Podrška učinkovitijem, djelotvornijem i modernijem upravljanju i funkcioniranju Upravnog suda Republike Hrvatske.
Strateški dokument postavlja tri cilja reforme upravnog
sudovanja. Prvi je cilj usklađivanje Zakona o upravnim sporovima s acquis communautaire (pravnom stečevinom EU)
(osobito s čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava
i temeljnih sloboda, EKLJP). Za tim, nužno je smanjenje
trajanja postupaka i smanjenje postojećeg zaostatka u
predmetima, kao i povećanje učinkovitosti sudske kontrole
zakonitosti pojedinačnih akata. Rješenja se vide u reformi
procesnog prava (pravna zaštita od svih upravnih djelovanja;
nadležnost nad utvrđivanjem činjenica i primjenom zakona; obvezne usmene rasprave; reformacijske umjesto kasatornih odluka; donošenje odluka od suca pojedinca) te u organizacijskoj reformi (dvostupanjsko upravno sudovanje)

Keywords

upravno sudovanje – Hrvatska, reforma upravnog spora, europeizacija, Upravni sud Republike Hrvatske, opći upravni postupak, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Hrčak ID:

135528

URI

https://hrcak.srce.hr/135528

Article data in other languages: english

Visits: 776 *