Skip to the main content

Review article

Javna uprava i politički sustav u Estoniji: u potrazi za ravnotežom između menadžerskih reformi i dobrog upravljanja

Jasmina Džinić orcid id orcid.org/0000-0003-3927-6875 ; Faculty of Law, University of Zagreb


Full text: croatian pdf 158 Kb

page 175-208

downloads: 863

cite


Abstract

U radu1 se analizira organizacija i funkcioniranje javne uprave u Estoniji. Nakon kratkog prikaza povijesnog razvoja države i uprave koji je obilježila stalna borba za neovisnost, autorica daje pregled postojećeg sustava javne uprave i upravnih reformi koje se u Estoniji provode od njezinog osamostaljenja 1991. Analizira se pravno uređenje odnosa nositelja državne vlasti prema upravi i organizacija centra Vlade koje karakteriziraju određene specifičnosti inače klasičnog parlamentarnog sustava vlasti. U okviru poglavlja o
političkoj, upravnoj i fiskalnoj decentralizaciji detaljno se opisuju: složena teritorijalna organizacija, tijela lokalnih jedinica, djelokrug poslova i propisima široko zajamčena, a u praksi slabo provedena fiskalna decentralizacija. Opisana su i pobrojena tijela državne uprave i pružatelji javnih službi te problematizirana razdioba poslova i suradnja među upravnim organizacijama, kao i koordinacija i nadzor
tijela državne uprave. U pogledu službenika posebno se ističe postojanje uskog kruga zaposlenika javne uprave čiji je status uređen posebnim službeničkim zakonodavstvom, decentralizacija službeničkog sustava i široka primjena plaćanja prema učinku. Prva faza upravnih reformi provedena je na temelju menadžerskih ideja o efikasnosti putem liberalizacije i privatizacije, dok se pred ulazak u EU naglasak stavio na odnos uprave s građanima. Posljednjih desetak
godina provode se reforme službeničkog sustava, dok su najmanje uspješne one u području teritorijalne organizacije i političke decentralizacije.

Keywords

javna uprava – Estonija, državna uprava, decentralizacija, službenički sustav, upravne reforme

Hrčak ID:

139231

URI

https://hrcak.srce.hr/139231

Article data in other languages: english

Visits: 1.530 *