Skip to the main content

Other

https://doi.org/10.18047/poljo.21.1.14

GENOTIPSKI I AGROEKOLOŠKI UTJECAJI NA KONCENTRACIJE MIKROELEMENATA I PRINOS KUKURUZA

Dario Iljkić


Full text: croatian pdf 257 Kb

page 89-90

downloads: 243

cite


Abstract

Usvajanje mineralnih elemenata i njihova translokacija i akumulacija u biljci ovisi o genotipu i ekološkim činiteljima. Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi genetsku specifičnost hibrida kukuruza u pogledu koncentracije Fe, Mn, Zn i Cu u kukuruzu te utvrditi utjecaj agroekoloških uvjeta na koncentracije navedenih mikroelemenata u listu i zrnu, kao i na prinos zrna kukuruza. Istraživanja su provedena poljskim pokusima, u kojima je uzgajano deset hibrida kukuruza različitih FAO skupina (DRAVA 404, OS 430, OSSK 444, OS 499, OSSK 515, OS 5717, OSSK 552, OSSK 596, OSSK 602 i OSSK 617) tijekom dvije godine na dvije lokacije u Osječko-baranjskoj županiji. Lokacije pokusa, Osijek i Podgorač, međusobno su se razlikovale u svojstvima tla. Tlo u Osijeku pripada tipu eutrično smeđega tla, slabo kisele do neutralne reakcije, a u Podgoraču je tip tla pseudoglej na zaravni kisele reakcije. Dvije analizirane godine međusobno su se jako razlikovale prema klimatološkim elementima, naročito u pogledu količine oborina, te je 2010. godina bila izrazito vlažna, dok je 2011. bila manje povoljna za uzgoj kukuruza, s izraženim sušnim razdobljem i višom prosječnom temperaturom zraka. Prosječno ostvaren prinos zrna kukuruza u istraživanju iznosio je 8,61 t ha-1.
Kombiniranom analizom varijance utvrđeni su statistički opravdani učinci svih pojedinačnih čimbenika (hibrida, lokacije i godine), kao i svih interakcija na prinos zrna, pri čemu je osobito došla do izražaja lokacija, odnosno interakcija lokacija x godina. U Osijeku je postignut veći prosječni prinos zrna nego u Podgoraču. Na koncentracije većine mikroelemenata u listu i zrnu značajno (P≤0,05) su utjecali svi glavni čimbenici te su istraživani hibridi pokazali određenu genetsku varijabilnost glede koncentracija mikroelemenata. Prosječne vrijednosti koncentracija (mg kg-1) u listu između hibrida varirale su 97-164 (Fe), 76-110 (Mn), 17,3-34,7 (Zn) i 6,1-10,1 (Cu), a u zrnu 16,7-27,5 (Fe), 3,5-5,3 (Mn), 15,6-19,4 (Zn) i 1,5-2,5 (Cu). Sadržaj proteina, ulja i škroba također je bio pod značajnim utjecajem hibrida, lokacije i godine, uz izuzetak utjecaja godine za sadržaj ulja, odnosno lokacije i godine za sadržaj škroba u zrnu kukuruza. Rezultati su pokazali da svojstva tla i vremenske prilike u međusobnoj interakciji bitno utječu na prinos i koncentracije mikroelemenata u biljci, što upućuje na daljnje istraživanje, zbog boljega shvaćanja složenog odnosa genotipa i okoline.

Keywords

hibridi kukuruza, agroekološki uvjeti, mikroelementi, kvaliteta zrna

Hrčak ID:

140110

URI

https://hrcak.srce.hr/140110

Article data in other languages: english

Visits: 631 *