Skip to the main content

Original scientific paper

Provjera pouzdanosti, valjanosti i faktorske strukture skale DRS-15 na uzorku studenata sportaša

Leilani Madrigal ; University of Nebraska-Lincoln
Diane L Gill ; University of North Carolina
Kent L Eskridge ; University of Nebraska-Lincoln


Full text: english PDF 801 Kb

page 263-280

downloads: 803

cite


Abstract

Iako je čvrstoća konstrukt koji objedinjuje osjećaje predanosti, kontrole i izazova, i najčešće je mjerena Upitnikom dispozicijske otpornosti (DRS), ne postoji puno istraživanja koja provjeravaju karakteristike skraćene verzije ove skale.
Cilj je ovoga istraživanja ispitati faktorsku strukturu, pouzdanost, valjanost i spolnu invarijantnost u funkcioniranju čestica skraćene skale DRS-15 na uzorku 525 studenata sportaša iz različitih sportova. Konvergentna i divergentna valjanost skale provjerena je u odnosu na mentalnu izdržljivost, ustrajnost i anksioznost u kompetitivnim situacijama. Ispitanici su ispunili upitnike koji mjere mentalnu izdržljivost, optimizam, ustrajnost, anksioznost u kompetitivnim situacijama i skalu DRS-15.
Konfirmatornom faktorskom analizom trofaktorske strukture nisu dobiveni zadovoljavajući indeksi slaganja. Naknadnom su eksploratornom faktorskom analizom dobivena četiri faktora, koja u konfirmatornoj analizi imaju bolje indekse slaganja u odnosu na trofaktorsku strukturu. Također, nekoliko čestica ne pokazuje invarijantnost s obzirom na spol. Četverofaktorska bi struktura mogla biti specifična za populaciju studenata sportaša i povezana s percepcijom nedostatka kontrole budućeg smjera života. Konvergentna i divergentna valjanost skale potvrđena je korelacijama skale DRS-15 i ostalih relevantnih mjernih instrumenata.
Potrebno je provjeriti četverofaktorsku strukturu skale na drugim uzorcima sportaša i nesportaša kako bi se utvrdila primjerenost korištenja ovih četiriju faktora na specifičnim uzorcima.

Keywords

sportaši; studenti; validacija; spol; čvrstoća

Hrčak ID:

161865

URI

https://hrcak.srce.hr/161865

Publication date:

15.7.2016.

Article data in other languages: spanish english

Visits: 2.044 *