Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5559/di.25.2.05

Prometna dostupnost kao čimbenik depopulacije i razvojnoga zaostajanja: primjer Žumberka

Ivo Turk orcid id orcid.org/0000-0001-6090-1327 ; Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
Nikola Šimunić ; Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Regional Center Gospić, Gospić
Dražen Živić orcid id orcid.org/0000-0002-5293-568X ; Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Regional Center Vukovar, Vukovar


Full text: croatian pdf 8.822 Kb

page 241-266

downloads: 1.222

cite


Abstract

Žumberak bilježi depopulacijske procese u zadnjih osamdesetak
godina. Potpuni se demografski slom Žumberka zbio u drugoj
polovici 20. stoljeća. To je razdoblje u Hrvatskoj bilo obilježeno
urbano baziranom industrijalizacijom, s jedne strane, te
deagrarizacijom i deruralizacijom, s druge strane. U tim je
okolnostima na Žumberku izostala socijalno-geografska
transformacija. Modernizacijski procesi u gradovima, u
kombinaciji s njihovim izostankom na Žumberku, učinili su
Žumberak neatraktivnim za život. U drugoj polovici 20. st.
emigracija je dovela Žumberak na rub izumiranja. U radu se
rabe metode demografske statistike i GIS-analize prometne
dostupnosti u kombinaciji s primjenom teorije grafa u analizi
prometne mreže istraživanoga područja. Rezultati istraživanja
upućuju na zaključak da je revitalizacija Žumberka jedino
moguća uz znatna materijalna ulaganja u okviru dobro
razrađenih i osmišljenih razvojnih planova. Oni svakako trebaju
uključivati i poboljšanje prometne dostupnosti.

Keywords

depopulacija, emigracija, prometna dostupnost, starenje stanovništva, Žumberak

Hrčak ID:

161888

URI

https://hrcak.srce.hr/161888

Article data in other languages: english

Visits: 2.203 *