Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5552/drind.2016.1537

Čimbenici koji utječu na rastresitost usitnjenog materijala nastalog blanjanjem drva

Matija Jug ; Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia
Ružica Beljo Lučić ; Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia
Anka Ozana Čavlović ; Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 966 Kb

page 229-239

downloads: 908

cite


Abstract

Poznavanje faktora rastresitosti i nasipne gustoće usitnjenog materijala nastaloga u procesu mehaničke obrade drva važno je radi optimalnog izbora sredstava za rukovanje, transportiranje i skladištenje, ali i radi trajnosti i kvalitete usitnjenog drva kao sirovine za izradu drvnih proizvoda od usitnjenog drva. Faktor rastresitosti usitnjenoga drvnog materijala defi niran je kao omjer volumena usitnjenog materijala i cjelovitog drva od kojega je nastao. U radu je analiziran utjecaj posmične brzine, prednjeg kuta rezne oštrice i vrste drva na faktor rastresitosti usitnjene blanjevine. Odabrani su uzorci jelovine, hrastovine, parene bukovine i termički modificirane bukovine (pri temperaturi od 212 °C) dobiveni blanjanjem pri četiri posmične brzine (vp1 = 6; vp2 = 12; vp3 = 18 i vp4 = 24 m/min) i tri prednja kuta oštrice (γ1 = 15°; γ2 = 20° i γ3 = 25°). Povećanje posmične brzine utjecalo je na smanjenje faktora rastresitosti samo za uzorke bukovine i jelovine. Utjecaj prednjeg kuta oštrice pri blanjanju različitih vrsta drva nije jednoznačan. Debljina strugotine nije se pokazala najvažnijim činiteljem koji utječe na faktor rastresitosti nego je to smjer rezanja u odnosu prema smjeru vlakanaca drva te oblik nastale čestice i njezina lomljivost. Najveći faktor rastresitosti dobiven je za blanjevinu jelovine pri najmanjoj posmičnoj brzini (fr = 28,42), a najmanji faktor rastresitosti zamijećen je za blanjevinu termički modificirane bukovine (fr = 2,62). Dobiveni rezultati za faktor rastresitosti blanjevine višestruko su veći od navoda u literaturi.

Keywords

usitnjeno drvo; faktor rastresitosti; nasipna gustoća; posmična brzina; blanjanje

Hrčak ID:

166746

URI

https://hrcak.srce.hr/166746

Publication date:

30.9.2016.

Article data in other languages: english

Visits: 1.770 *