Skip to the main content

Original scientific paper

SPOL, STARENJE I SEKSUALNOST: STRUKTURA I DINAMIKA SEKSUALNOGA ZADOVOLJSTVA U HETEROSEKSUALNOM UZORKU URBANIH ŽENA I MUŠKARACA

Aleksandar ŠTULHOFER
Jelena ZELENBRZ
Ivan LANDRIPET
Simona KUTI
Margareta GREGUROVIĆ
Hrvoje TILJAK


Full text: croatian pdf 131 Kb

versions

page 1011-1029

downloads: 1.557

cite


Abstract

Rad ispituje strukturu i dinamiku seksualnoga zadovoljstva
(SZ) u slu~ajnom uzorku zagreba~kih mu{karaca i `ena,
heteroseksualne orijentacije, izme|u 20 i 60 godina. Autori
analiziraju spolnu specifi~nost SZ, uspore|uju}i ~imbenike
koji, pozitivno ili negativno, djeluju na SZ. Autori propitkuju i
dinamiku SZ, analiziraju}i razlike me|u dobnim skupinama.
Protivno o~ekivanjima, ustanovljeno je zna~ajno poklapanje
prediktora mu{koga i `enskoga SZ te neovisnost razine SZ o
dobi – bez obzira na negativan utjecaj starenja na seksualni
interes. U zaklju~ku, autori razmatraju rezultate unutar
interpretativnog okvira biosocijalnoga modela ljudske
spolnosti i evidentiraju prinos razumijevanju dinamike
odnosa u intimnim zajednicama

Keywords

Hrčak ID:

16248

URI

https://hrcak.srce.hr/16248

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 3.174 *