Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.1515/aiht-2016-67-2812

Povezanost polimorfizama gena TP53 i CYP2E1*5B s nemikrocelularnim karcinomom pluća

Ahmet Oguz Ada ; Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Ankara, Ankara, Turkey
Serdar Bilgen ; Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Ankara, Ankara, Turkey
Volkan Karacaoglan ; Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Ankara, Ankara, Turkey
Celalettin Semih Kunak ; Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Ankara, Ankara, Turkey
Emre Soydas ; Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Ankara, Ankara, Turkey
Sibel Alpar ; Ataturk Pulmonary Diseases and Thoracic Surgery Hospital, Ankara, Turkey
Meral Gulhan ; Ataturk Pulmonary Diseases and Thoracic Surgery Hospital, Ankara, Turkey
Mumtaz Iscan ; Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, University of Ankara, Ankara, Turkey


Full text: english pdf 266 Kb

page 311-316

downloads: 588

cite


Abstract

Nemikrocelularni karcinom pluća (engl. non-small cell lung cancer – NSCLC) najčešći je oblik karcinoma pluća. Polimorfizimi gena za supresiju tumora i gena koji kodiraju enzime za razgradnju ksenobiotika mijenjaju aktivnost tih gena te značajno utječu na individualnu sklonost nastanku NSCLC-a. Budući da u literaturi nema dovoljno saznanja o njihovu utjecaju na nastanak bolesti, cilj je ovoga ispitivanja bio utvrditi povezanost polimorfizama tumorskoga supresorskoga gena TP53 (Arg72Pro), odnosno gena CYP2E1*5B za metabolizam ksenobiotika, s rizikom od NSCLC-a. Ispitivanje je obuhvatilo 172 bolesnika s NSCLC-om i 172 kontrolna ispitanika (po 156 muškaraca i 16 žena u svakoj skupini). Genski su polimorfizmi utvrđeni polimeraznom lančanom reakcijom u stvarnom vremenu (engl. real-time polymerase chain reaction – RT-PCR) te kombinacijom PCR-a s metodom cijepanja DNA restrikcijskim enzimima (engl. restriction fragment length polymorphism – PCR-RFLP). Multivarijantna analiza upozorava na značajnu povezanost kombinacije TP53 kodon72 Arg/Pro i Pro/Pro genotipova s NSCLC-om (OR 2,21; 95 % CI 1,39-3,51; p=0,001). Također je analizirana povezanost kombinacija ovih genskih varijanta s polimorfizmima gena glutation S-tranferaze GSTM1, GSTT1, GSTP1 ekson 5 (Ile105Val) i GSTP1 ekson 6 (Ala114Val) s rizikom od NSCLC-a te utvrđeno značajno povećanje rizika kod sljedećih kombinacija: TP53 kodon72 s GSTM1 nula (OR 2,22; 95 % CI 1,23-4,04; p=0,009), GSTT1 nula (OR 2,98; 95 % CI 1,49-5,94; p=0,002) i GSTP1 (Ala114Val) (OR 3,38; 95 % CI 1,54-7,41; p=0,002). Da bi se potvrdili ovi preliminarni rezultati, potrebna su istraživanja na većim uzorcima.

Keywords

genski polimorfizam; GST; metabolizam kancerogena; NSCLC

Hrčak ID:

170513

URI

https://hrcak.srce.hr/170513

Publication date:

14.12.2016.

Article data in other languages: english

Visits: 1.501 *