Skip to the main content

Professional paper

Zašto studenti ne traže pomoć? Barijere u traženju stručne pomoći kod studenata s psihičkim smetnjama

Lana Bojanić orcid id orcid.org/0000-0003-2067-2966 ; University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Zagreb, Croatia
Ivan Gorski ; University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Zagreb, Croatia
Josip Razum orcid id orcid.org/0000-0002-2633-3271 ; University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 302 Kb

page 330-342

downloads: 363

cite

Full text: english pdf 302 Kb

page 330-342

downloads: 744

cite


Abstract

Psihički poremećaji zahvaćaju značajan dio studentske populacije, no adekvatnu stručnu pomoć traži samo
manji broj pojedinaca. Ovaj problem veoma je slabo istražen u Republici Hrvatskoj i ovo je istraživanje
prvo toga tipa. Cilj je bio istražiti razloge zbog kojih studenti ne traže stručnu pomoć kada imaju psihičke
smetnje. Istraživanje se sastojalo od dva dijela: kvalitativnog predistraživanja s dvije fokusne grupe i
kvantitativnog istraživanja putem online upitnika na uzorku od N=645 studenata, od čega 76 % studentica
i 24 % studenata u dobi od 18 do 27 godina. Rezultati pokazuju kako 32,8 % studenata ima klinički
indikativne psihičke smetnje, od kojih je samo 23,6 % potražilo pomoć. Studenti kao glavne barijere
koje su ih spriječile u traženju stručne pomoći ističu uvjerenje da njihovi problemi nisu dovoljno ozbiljni,
oslanjanje na same sebe u rješavanju problema, nedostatak povjerenja u učinkovitost psiholoških tretmana
te nepoznavanje mjesta na kojima mogu potražiti besplatnu stručnu pomoć. Osobe muškog spola i osobe
sklonije samostigmatizirajućim uvjerenjima iskazale su manje pozitivne stavove prema traženju stručne
pomoći, dok povezanost između psihopatoloških teškoća i stavova prema traženju pomoći nije pronađena.
Dobivena saznanja mogu se praktično primijeniti putem predočavanja razmjera ovog problema stručnoj i
drugoj zainteresiranoj javnosti, kao i kreiranja odgovarajućih intervencija.

Keywords

studenti, psihopatološke teškoće, traženje stručne pomoći, barijere, stavovi prema traženju stručne pomoći

Hrčak ID:

174631

URI

https://hrcak.srce.hr/174631

Article data in other languages: english

Visits: 2.591 *