Skip to the main content

Original scientific paper

Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu

Ivan Leutar ; Faculty of Humanities and Social Sciences, Mostar, Bosnia and Herzegovina; Study of Social Work, Zagreb, Croatia
Tanja Penava ; Faculty of Humanities and Social Sciences, Mostar, Bosnia and Herzegovina, Study of Social Work, Zagreb, Croatia
Nedjeljko Marković ; Study of Social Work, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 192 Kb

page 89-114

downloads: 3.945

cite


Abstract

Cilj ovog rada bio je ispitati uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu te analizirati
povezanost sociodemografskih obilježja sudionika i njihovih funkcionalnih sposobnosti
s uključenošću u zajednicu. Istraživanje je provedeno u okviru projekta “Socijalni položaj
osoba s invaliditetom u Hrvatskoj” koje je provelo Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti u suradnji s Pravnim fakultetom u Zagrebu. Istraživanje je
provedeno 2009. godine na teritoriju Republike Hrvatske na 689 osoba. Za potrebe ovog
rada podaci su ponderirani i u konačni uzorak za analizu je ušao 391 sudionik. Kao mjerni
instrument korištena je Skala uključenosti u zajednicu konstruirana za ovo istraživanje.
Provjera metrijskih karakteristika subskala izvršena je faktorskom analizom.
Skala uključenosti u zajednicu dala je 7 subskala: korištenje moderne tehnologije i stručne literature, informiranost i sveobuhvatna aktivnost u lokalnoj zajednici, čitanje tiska (dnevnika, tjednika i mjesečnika), dobrosusjedska pomoć, neformalna druženja u lokalnoj zajednici, samozastupanje osoba s invaliditetom i korištenje slobodnog vremena.
Rezultati su pokazali da su osobe s invaliditetom nedovoljno uključene u život zajednice. Funkcionalne sposobnosti visoko koreliraju s uključenošću osoba s invaliditetom u život zajednice. Sociodemografska obilježja su se pokazala statistički značajnima s obzirom na uključenost u zajednicu. Obrazovanje, zapošljavanje, materijalne prilike i zadovoljstvo životom su vrlo bitne komponente za uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu.

Keywords

osobe s invaliditetom; uključenost u zajednicu; funkcionalne sposobnosti; obrazovanje; zapošljavanje

Hrčak ID:

177568

URI

https://hrcak.srce.hr/177568

Publication date:

10.12.2014.

Article data in other languages: english

Visits: 5.756 *