Skip to the main content

Original scientific paper

Grobovi iz kasnog bakrenog i ranog brončanog doba s nalazišta Osijek–Ciglana i Zeleno polje

Marijana Krmpotić orcid id orcid.org/0000-0002-1050-2173
Lea Čataj
Petra Rajić Šikanjić orcid id orcid.org/0000-0002-7760-5193
Zrinka Premužić


Full text: croatian pdf 10.084 Kb

page 59-94

downloads: 444

cite

Full text: english pdf 10.084 Kb

page 59-94

downloads: 611

cite


Abstract

na nalazištu Osijek – Ciglana i Zeleno polje
2015. godine pronađeni su ostaci višeslojnog
naselja. Izdvaja se nalaz četiriju kosturnih
grobova, od kojih se jedan nalazio izdvojeno
na sjevernome dijelu istražene površine,
a preostala su tri grupirana 260 m južnije.
Svi su pokojnici bili pokopani u zgrčenom
položaju na boku. S obzirom na činjenicu da
u grobovima nisu nađeni prilozi ni dijelovi
nošnje pokojnika, kao ni arheološki nalazi u
njihovim zapunama, grobovi su datirani na
osnovi rezultata radiokarbonskih analiza kostiju
pokojnika. Grob smješten na sjevernom
dijelu nalazišta (grob 1) datiran je u razdoblje
kasnoga bakrenog doba i pripisan kasnoklasičnoj
fazi vučedolske kulture. Tri groba
evidentirana na južnome dijelu nalazišta
(grobovi 2, 3 i 4) datirana su u rano brončano doba. Na temelju radiokarbonskog datuma i
elemenata pogrebnog rituala, grobovi su pripisani
Kisapostag kulturi. Spomenuti grobovi
predstavljaju jedine kasnoeneolitičke i ranobrončanodobne
nalaze s lokaliteta, a može se
pretpostaviti postojanje istovremenih naselja
u blizini. Analiza je ljudskih kosturnih ostataka
pokazala da je u grobu 1 pokopana žena
starija od 50 godina, u grobovima 2 i 4 muškarci
u dobi od 35 do 50 godina, a u grobu 3
dijete u dobi od 10 do 15 godina.

Keywords

Kasno bakreno doba, rano brončano doba, kosturni grobovi, Osijek

Hrčak ID:

182063

URI

https://hrcak.srce.hr/182063

Article data in other languages: english

Visits: 1.466 *