Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31299/log.7.1.1

Objektivna i perceptivna procjena kvalitete glasa kod osoba s jednostranom paralizom glasnice

Blatančić Gabrijela orcid id orcid.org/0000-0003-4424-6638 ; Logopedski kabinet Verbum Sanum, Zagreb
Bonetti Ana orcid id orcid.org/0000-0001-9784-1954 ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za logopediju
Tamara Živković-Ivanović ; Klinički bolnički centar Rebro, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Odjel za fonijatriju, Zagreb


Full text: croatian pdf 266 Kb

page 1-5

downloads: 1.670

cite


Abstract

Cilj ovog istraživanja je utvrditi glasovne karakteristike kod osoba s jednostranom paralizom glasnice prije i poslije terapije glasa. Procjena glasa odnosi se na perceptivnu procjenu te objektivnu, koja uključuje akustičku analizu i aerodinamičke testove fonacije. U istraživanju je sudjelovalo 9 osoba ženskog spola, u dobi od 27 do 66 godina. Zvučni zapisi spontanog govora korišteni su za perceptivnu procjenu glasa, koju su obavila tri stručna klinička logopeda s iskustvom u području patologije glasa. Snimljeni uzorci fonacije analizirani su u programu Praat za akustičku analizu glasa. Dobiveni podaci obrađeni su deskriptivnom statistikom i neparametrijskim testovima. Rezultati istraživanja pokazuju statistički značajne razlike u perceptivnoj procjeni glasa prije i poslije terapije, i to kao poboljšanje kvalitete glasa. Prema perceptivnoj procjeni, glas ispitanica poslije terapije bio je normalan ili blago promukao. Razlike su se pokazale i na rezultatima objektivne procjene glasa. Za varijable shimmer, jitter i maksimalno vrijeme fonacije, te su razlike pokazane statistički značajnima. Dobiveni rezultati perceptivne i objektivne procjene potvrđuju vrijednost glasovne terapije za osobe s jednostranom paralizom glasnice. Terapija glasa je neinvazivni oblik rehabilitacije i prvi je izbor osobama kojima je poremećaj glasa najteži simptom paralize glasnice.

Keywords

jednostrana paraliza glasnice, perceptivna procjena glasa, akustička analiza glasa, disfonija, terapija glasa

Hrčak ID:

184391

URI

https://hrcak.srce.hr/184391

Article data in other languages: english

Visits: 2.800 *