Skip to the main content

Original scientific paper

Determiniranje teških metala u različitim vrstama riba uzorkovanih na hrvatskim tržnicama i mogući utjecaj na zdravlje

Danijel Brkić ; Teaching Institute of Public Health "Dr. Andrija Štampar"
Jasna Bošnir ; Teaching Institute of Public Health "Dr. Andrija Štampar"
Andrea Gross Bošković ; Croatian Food Agency
Sanja Miloš ; Croatian Food Agency
jasenka Šabarić ; Teaching Institute of Public Health "Dr. Andrija Štampar"
Dario Lasić ; Teaching Institute of Public Health "Dr. Andrija Štampar"
Gordana Jurak ; Teaching Institute of Public Health "Dr. Andrija Štampar"
Bruno Cvetković ; Teaching Institute of Public Health "Dr. Andrija Štampar"
Aleksandar Racz orcid id orcid.org/0000-0002-3118-2623 ; University of Applied Health Studies
Ana Mojsović Ćuić ; University of Applied Health Studies


Full text: english pdf 590 Kb

page 89-89

downloads: 455

cite


Abstract

Cilj ovoga rada bio je odrediti i usporediti količinu teških metala u 74 uzorka bijele (N = 39) i plave ribe (N = 35), uzorkovanih u proljetnom (N = 38) i jesenskom razdoblju (N = 36), kako bi se istražila moguća razlika u koncentracijama teških metala, posebice žive, ovisno o sezoni ulova ili tipu ribe i procijenilo mogu li determinirane količine imati štetnih utjecaja na zdravlje potrošača. Riba je izabrana, budući da je ona indikator zagađenja teškim metalima u eko sustavu. Količina teških metala, olova (Pb) i kadmija (Cd), u obje grupe uzoraka, bila je niža od maksimalnih dopuštenih koncentracija prema hrvatskih i europskim zakonima. Količina žive (Hg) bila je više od maksimalnih dopuštenih koncentracija u vrlo malom broju uzoraka 3/74 (0,04%). Međutim, u uzrocima su zabilježene relevantne količine arsena (As), iako količine arsena nisu regulirane hrvatskim propisima. Multivarijatna statistička obrada (neparametrijski Mann-Whitney U test) pokazala je statistički značajne razlike u količini arsena u proljetnom razdoblju u odnosu na jesensko razdoblje, kao što je i izmjerena količina žive statistički značajno bila viša u bijeloj u odnosu na plavu ribu, te ona izmjerena u jesenskom razdoblju u odnosu na proljetno. Uzevši, međutim, u obzir potrošačke navike i učestalost konzumacije ribe u Hrvatskoj, izmjerene koncentracije nisu povezane s rizikom štetnih posljedica na zdravlje potrošača.

Keywords

teški metali, morska riba, Hrvatska, zdravstveni učinci, sezonske varijacije, živa, kadmij

Hrčak ID:

187088

URI

https://hrcak.srce.hr/187088

Article data in other languages: english

Visits: 1.870 *