Skip to the main content

Original scientific paper

Nije ni potrebno govoriti o tome (iako ću svejedno reći)

Tanja Gradečak-Erdeljić ; Sveučilište u Osijeku
Dorijan Gudurić ; University College of London


Full text: english pdf 593 Kb

versions

page 25-49

downloads: 795

cite


Abstract

Ne smatra se često da negacija može imati aktivnu ulogu u postizanju određenih konceptualnih okvira, no kao što tvrde Langacker (2008) ili Lakoff (2004), jezik omogućava stvarnoj fizičkoj prisutnosti riječi, čak i ako se one nalaze u nekoj vrsti niječne konstrukcije, stvoriti pozitivnu sliku onoga što se niječe.
Naše se istraživanje prije svega bavi pretericijom i apofazom kao retoričkim sredstvima u političkom diskursu, gdje smo zamijetili čestu uporabu različitih vrsta niječnih konstrukcija koje uvode sadržaj koji se zapravo ne niječe, već naglašava. Konstrukcije poput ‘Nije ni potrebno govoriti...’, ‘Da i ne spominjemo...’, itd. iza kojih neposredno slijedi opis “prešućenih” sudionika ili događaja, pojavljuju se u našem korpusu javnih političkih govora, u medijskom diskursu te u drugim tipovima diskursa kojima se oblikuje javno mnijenje.
U radu se analiziraju kognitivne i pragmatičke funkcije apofaznih konstrukcija u navedenom korpusu te njihova uloga u stvaranju uvjerljivosti ovoga retoričkog sredstva. Njihova ikonička priroda i psiholingvistička pozadina koriste se kao alat za tumačenje njihova jedinstvenog položaja u procesu konceptualizacije svijeta oko nas.

Keywords

politički diskurs; retorička sredstva; apofaza; negacija; javni govor

Hrčak ID:

187147

URI

https://hrcak.srce.hr/187147

Publication date:

4.10.2017.

Article data in other languages: english

Visits: 1.790 *