Skip to the main content

Preliminary communication

https://doi.org/10.31298/sl.141.9-10.5

Prvi nalaz i početak širenja hrastove mrežaste stjenice, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae), u Sloveniji

Maja Jurc ; Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Slovenia
Dušan Jurc ; Slovenian Forestry Institute, Ljubljana; Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Slovenia


Full text: english pdf 400 Kb

page 485-488

downloads: 548

cite


Abstract

O nalazu hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata) u parku dvorca Lužnica kod Zaprešića, Hrvatska, 6 km od slovenske granice, obavijestio nas je prof. Boris Hrašovec sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u jesen 2016. godine. 17. 11. 2016 obavili smo potragu za štetnikom na sedam lokacijama u jugoistočnoj Slove­niji (Mokrice, Obrežje, Rigonce, Dobova, Mostec, Zakot i Bukošek). Pričvršćeno i djelomično zeleno lišće, kao i otpalo lišće Quercus robur je bilo na terenu pomno pregledano i sumnjivi uzorci su stavljeni u plastične vrećice i donijeti u laboratorij za daljnju analizu. Morfološka identifikacija je provedena na uzorku jajnih grupa na do­njoj strani lišća i svlakova ličinki (exuviae) koje su bile prisutni na otpalom lišću Q. robur. Izvršeno je mjerenje broja jaja u 9 jajnih grupa i dužina i širina 30 jajnih čahura. Jajne ljuske (čahure) i svlakovi ličinaka na otpalom lišću Quercus robur bile su na pretraženom području nađene samo u hrastovoj šumi kod sela Zakot u blizini Brežica (E, 45°54’48“ N), koji je 14 km od najbližjeg nalaza u Hrvatskoj kod dvorca Lužnica. Jajne grupe sadržale su od 12 do 61 jajnih čahura. Jajne čahure su bile vretenastog oblika i crna s apikalnim otvorom i rubnim zadebeljenjem, duge 560 μm (475-596 μm) i široke 196 μm (183-196 μm). Ličinke su bile uglavnom tamne sa prozirnim žućkastim dijelovima na obje strane tijela. Imale su brojne bodlje. Brojne katranasto crne mrlje izmeta (faeces) hrastove mrežaste stjenice nalazile su se ravnomjerno na donjoj površini hrastovog lišća na kojem su bile prisutne jajne čahure i svlakovi ličinki. C. arcuata najvjerovatnije se proširila u Sloveniju iz Hrvatske, gdje je bila opažena kod dvorca Lužnica, ili kao autostoper sa željezničkom transportom, jer sjevernu granicu šume kod sela Zakot predstavlja željeznička pruga koja vodi od balkanske regije prema srednjoj Europi. U početku srpnja 2017. ustanovili smo namnoženje C. arcuata na lokaciji prvog nalaza i širjenje vrste na područje Krakovske hrastove šume, udaljeno 17 km zračne linije od sela Zakot.

Keywords

invazivne vrste, strane vrste, lužnjak, Quercus robur, Slovenija

Hrčak ID:

187742

URI

https://hrcak.srce.hr/187742

Article data in other languages: english

Visits: 1.216 *