Skip to the main content

Review article

SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS: OPIS I KVANTIFIKACIJA FENOTIPA BOLESTI

Ivan Padjen
Mislav Cerovec
Miroslav Mayer
Branimir Anić


Full text: croatian pdf 142 Kb

page 0-0

downloads: 2.053

cite


Abstract

Sažetak
S obzirom na složenost bolesti koja zahvaća širok raspon organskih sustava, opis kliničkog fenotipa u bolesnika sa
sistemskim eritemskim lupusom (SLE) i dalje je izazov. U ovom pregledu temeljenom na opsežnoj pretrazi literature
raspravlja se o ulozi klasifi kacijskih kriterija te indeksa aktivnosti i oštećenja u opisu i kvantifi kaciji fenotipa bolesti i
njezina tijeka u bolesnika sa SLE-om. Unatoč ovim standardiziranim i validiranim alatima usporedba rezultata istraživanja
provedenih na bolesnicima sa SLE-om ostaje tek djelomično moguća zbog razlika u kriterijima za uključivanje
bolesnika i ostalih metodoloških teškoća.

Keywords

Sistemski eritemski lupus – dijagnoza, klasifi kacija, patofi ziologija, smrtnost, Fenotip, Indeks težine bolesti, Napredovanje bolesti, Reumatologija – standardi

Hrčak ID:

188321

URI

https://hrcak.srce.hr/188321

Article data in other languages: english

Visits: 2.430 *