Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.5513/JCEA01/18.4.1955

Wydajność, skład i jakość mleka krów żywionych kiszonką z kukurydzy okrytą folią oksybiodegradowalną

Piotr SZTERK ; Biological-chemical Laboratory, Faculty of Animal Breeding and Biology, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
Piotr DORSZEWSKI orcid id orcid.org/0000-0002-2008-5078 ; Division of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Animal Breeding and Biology, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
Małgorzata GRABOWICZ ; Division of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Animal Breeding and Biology, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
Lucyna PODKÓWKA ; Division of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Animal Breeding and Biology, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
Iwona ZAREMBA ; Division of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Animal Breeding and Biology, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland


Full text: english pdf 902 Kb

page 762-772

downloads: 385

cite


Abstract

Celem badań było ustalenie, czy można w praktyce rolniczej zastosować do produkcji kiszonek folię oksybiodegradowalną jako alternatywę folii standardowej. Kiszonkę z całych roślin kukurydzy okrytą folią oksybiodegradowalną podawano jako komponent dawki częściowo wymieszanej (PMR) dla krów mlecznych. Folia oksybiodegradowalna użyta do okrycia stosu kiszonkowego gwarantowała prawidłowy przebieg procesów fermentacji, o czym świadczą parametry jakościowe kiszonek (pH 3,8, 72 godziny stabilności tlenowej) i ich skład chemiczny. Pasza okryta materiałem biodegradowalnym zawierała mniej azotu amoniakalnego niż kiszonka okryta folią standardową (odpowiednio 55,30 vs. 66,63 g·kg-1 N ogólnego). Koncentracja kwasu mlekowego również była niższa (77,75 vs. 89,65 g·kg-1 suchej masy). Skarmianie kiszonek z całych roślin kukurydzy okrytej folią biodegradowalną nie wpłynęło ujemnie na wydajność (odpowiednio 30,65 vs. 31,17 kg mleka dziennie o skorygowanej zawartości tłuszczu – FCM) i skład mleka (białko – 3,33 u krów z grupy doświadczalnej vs. 3,3% w grupie kontrolnej; tłuszcz – 3,89 vs. 3,79%) oraz wybrane parametry jego przydatności technologicznej.

Keywords

folia biodegradowalna, jakość mleka, kiszonka, stabilność tlenowa, wydajność mleka

Hrčak ID:

189830

URI

https://hrcak.srce.hr/189830

Article data in other languages: english

Visits: 681 *