Skip to the main content

Original scientific paper

Primjene konceptualne integracije: Naslovi i njihove implikature

Shala Barczewska orcid id orcid.org/0000-0001-7896-7025 ; Jan Kochanowski University in Kielce


Full text: english pdf 613 Kb

page 423-446

downloads: 1.936

cite


Abstract

Jedna od tvrdnji kognitivne lingvistike je da je moguće ukloniti granicu između semantike i pragmatike (usp. Evans & Green 2006). Usprkos tomu, istraživanja u tome polju na udaru su kritike zbog fokusa na značenje riječi/ fraze (semantika), a ne njihovu ilokucijsku snagu (pragmatika) (usp. Glebkin 2013; Pérez Hernández 2002; Ritchie 2004). Prikladan primjer su kritike konceptualne integracije koja navodno propušta uzeti u obzir da mnogobrojna značenja koja proizlaze iz integracijskoga prostora ovise o varijablama kao što su kontekst u kojem se diskurs odvija, kultura govornika/ slušatelja, okviri, intonacija i geste. što je porastom broja radova u tome polju rezultiralo dodatcima i prilagodbama Fauconnierova i Turnerova izvornoga dijagrama (usp. Coulson 2001; Ruiz de Mendoza & Peña Cervel 2002; Omazić 2005; Stadlemann 2012).
U ovome se radu analizira nekoliko predloženih modifikacija modela konceptualne integracije i primjenjuje ih se na tumačenje novinskih naslova. Naslovi se nameću kao idealan izvor za analizu implikatura budući da sami članak pruža kontekst i komentar. U radu se raspravlja o učinkovitosti uzimanja u obzir okvira, usidrenja ili dodatnih ulaznih prostora pri objašnjavanju pragmatičkoga učinka naslova. Nadamo se da će se ovim radom pridonijeti razvoju kognitivne pragmatike kao zasebnog polja istraživanja.

Keywords

konceptualna integracija, naslov, implikatura, okvir, kognitivna pragmatika

Hrčak ID:

190907

URI

https://hrcak.srce.hr/190907

Article data in other languages: english

Visits: 2.585 *