Skip to the main content

Original scientific paper

Otvorenost gospodarske jedinice Belevine, NPŠO Zalesina, i prijedlog daljnjega otvaranja

Andreja Đuka orcid id orcid.org/0000-0002-2505-713X ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Tibor Pentek ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Tomislav Poršinsky ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
David Janeš orcid id orcid.org/0000-0002-2999-4999 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA
Mislav Starčević orcid id orcid.org/0000-0002-2278-4489 ; Kralja Tomislava 41 53000 Gospić HRVATSKA
Ivica Papa orcid id orcid.org/0000-0003-2462-1605 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Svetošimunska 25 10 000 Zagreb HRVATSKA


Full text: croatian pdf 1.777 Kb

versions

page 15-32

downloads: 516

cite


Abstract

Jedan od preduvjetâ potrebnih za racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom svakako je kvalitetna šumska prometna infrastruktura. Nedovoljna otvorenost i nepovoljan razmještaj u prostoru primarne i sekundarne prometne infrastrukture stvara probleme u gospodarenju šumama te poskupljuje pridobivanje drva. U ovom je radu prikazano sadašnje stanje primarne i sekundarne otvorenosti gospodarske jedinice Belevine te srednje stvarne udaljenosti privlačenja drva na razini odjela/odsjeka. Iznesen je i prijedlog daljnjega otvaranja prostorno izdvojenoga odjela 18. Odjel 18 najmanje je otvorena površina te gospodarske jedinice (GJ) i u potpunosti je okružen privatnim površinama. U raščlambi parametara otvorenosti istraživanoga područja primijenjeni su programi ArcGIS 10.1 i QGIS 2.14.3. U istraživanoj GJ srednja stvarna udaljenost privlačenja drva iznosi 156,7 ± 127,3 m, s najvećom udaljenosti od 762 m i ukupnim faktorom privlačenja drva od 2,02. Analiza faktora privlačenja drva na razini odjela/odsjeka GJ Belevine dala je širok raspon podataka, od najmanjih 0,32 do najvećih 3,25, što postavlja upitnim primjenu pretvorbenih faktora na najnižoj operativnoj razini. Nakon predložene rekonstrucije poljskoga puta u šumsku cestu smanjena je srednja geometrijska udaljenost privlačenja drva odjela 18 (478 m ® 253 m), odnosno njegovih pojedinih odsjeka: 18a (373 m ® 254 m), 18b (509 m ® 214 m) te 18c (677 m ® 344 m).

Keywords

srednja udaljenost privlačenja drva; primarna otvorenost šuma; sekundarna otvorenost šuma; GIS

Hrčak ID:

192252

URI

https://hrcak.srce.hr/192252

Publication date:

1.12.2017.

Visits: 1.061 *