Skip to the main content

Professional paper

Praktični vidiki kriminalističnega preiskovanja delovnih nezgod

Damjan Miklič orcid id orcid.org/0000-0001-7807-5676 ; višji kriminalistični inšpektor, Uprava kriminalistične policije, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije


Full text: slovenian pdf 324 Kb

page 53-69

downloads: 617

cite


Abstract

Kriminalistično preiskovanje delovnih nezgod je pomembno
področje dela tako policistov kot kriminalistov, in njihov odnos do
tega področja dela mora vsebovati dovolj spoštovanja in zavedanja
o pomembnosti ugotavljanja vzrokov za delovne nezgode predvsem
zaradi njihovih posledic, ki so v najhujših primerih tudi izguba
življenja ljudi. To področje dela ni samo v pristojnosti inšpektorjev
za delo kot prvih zaščitnikov varnosti in zdravja pri delu, temveč
tudi pomembna pristojnost preiskovanja kaznivih dejanj kot
ena izmed temeljnih aktivnosti policije. Področje preiskovanja
delovnih nezgod ima glede na sistem in metode dela pomembno
razliko od temeljnega področja preiskovanja kaznivih dejanj.
Za kriminalistično preiskovanje delovnih nezgod je še posebej
značilno, da so osnovni elementi kaznivega dejanja pogojeni s
kršitvijo nekih drugih predpisov s področja varnosti pri delu ali
drugega posameznega področja dela, ter je potrebno najprej
ugotoviti to kršitev za utemeljevanje suma oziroma dokazovanje
kaznivega dejanja iz Kazenskega zakonika. Uspešna preiskava
delovnih nezgod je pogojena z dobrim poznavanjem tako kazensko
pravnih predpisov kot predpisov s temeljnega področja varstva
pri delu in tudi drugih številnih (konkretnih oziroma specifčnih)
predpisov, ravno tako je naša preiskava velikokrat pogojena s
sodelovanjem strokovnjakov in izvedencev z različnih področij
dela. Iz tega tudi izhaja velika odgovornost preiskovalca delovne
nezgode, saj mora v nekem vsakdanjem dogodku, nesreči ali
nezgodi na delovnem mestu, prepoznati znake kaznivega dejanja
kot posledico kršitve nekega drugega splošnega ali posebnega
predpisa ter delovno nezgodo s svojimi ugotovitvami tudi strokovno
in uspešno preiskati.

Keywords

delovna nezgoda; kriminalistično preiskovanje; varnost in zdravje pri delu; kaznivo dejanje; ogrožanje varnosti pri delu; delovni proces

Hrčak ID:

199657

URI

https://hrcak.srce.hr/199657

Publication date:

30.4.2018.

Visits: 1.028 *